Hur Niche Companies Chip Away vid större återförsäljare

Små nischföretag kan ha någonstans i närheten av marknadsmakt, kostnadseffektivitet och budget för större detaljister, men på många sätt klipper de konsekvent på sina stora konkurrenters marknadsandel. Det är just deras nischfokus som lockar specifika typer av kunder från massmarknadshandlare och till lokala butiker, eftersom nischföretag kan skräddarsy allt om sin verksamhet för att möta behoven hos en mycket fokuserad kundgrupp. Ett nischföretag kan inte utgöra ett verkligt hot mot en multinationell återförsäljare, men kombinationen av många nischföretag kan ha en stor inverkan på ett stort företags försäljning.

Unika produkter och tjänster

Nischföretag erbjuder per definitions produkter och tjänster som är laserfokuserade på ett specifikt marknadssegment, som betjänar deras behov och preferenser så exakt att deras produkter inte vädjar till en majoritet av marknaden. På grund av detta fokus kan nischföretag ge större värde för sina kunder än större konkurrenter. Till exempel är en liten sällskapsdjurmataffär sannolikt den enda platsen som en hundägare kan köpa mat till ett husdjur med särskilda kostbehov. Genom att utveckla ett förhållande med den kunden kunde sällskapsdjuraffären säkra framtida försäljning av leksaker, behandlar, halsband eller hundbäddar som annars kan ha gått till en större återförsäljare.

Kundupplevelser

Fokuserad kundkännedom ger stor inblick i utformningen av kundupplevelser. Butikslayout, bakgrundsmusik, belysning och inredning kan alla vara utformade kring en enskild kundgrupp i ett nischaffär. Även linjekövnings- och kassaprocesser kan skräddarsys skräddarsydda för att ge den perfekta upplevelsen för en nisch på marknaden. Vidare resulterar den lägre försäljningsvolymen av nischföretag ofta i mindre trånga butiker, kortare väntetider, snabbare köer och färre lageravbrott, vilket alla ökar kundupplevelsen. Denna erfarenhetsfördel kan hjälpa nischföretag att säkra marknadsandelar från stora återförsäljare trots potentiellt högre priser och mindre urval. För vissa kunder är erfarenheten viktigare än priset, och nischföretag är perfekt positionerade för att inspirera varumärkeslojalitet hos dessa kunder.

Brandfördelar

Nischföretag har möjlighet att skaffa sig ett starkt varumärkesidentifiering hos sina målkunder. De här företagens snäva inriktning gör det möjligt för dem att maximera effektiviteten i deras reklam, försäljning, kampanjer och PR-insatser genom att de har en djup förståelse för var deras kunder samlas och umgås, vilka mediautbud de föredrar, deras demografi, deras yrke och deras geografiska egenskaper . Till exempel kan en enda märkesbutik som riktar sig till ungdomar i stadsområden skapa en sådan varumärkesidentitet som kunderna är stolta över att visa märkets logotyp överallt. Denna typ av varumärkesmästerskap sporer muntlig reklam mellan målmarknadssegmentet och uppmuntrar till upprepade inköp som stadigt springer bort vid större detaljhandelsmarknadsandelar.

Större anpassningsbarhet

Som mindre mindre förankrade företag kan nischföretag vara bättre positionerade för att svara på förändringar i kundpreferenser inom sina målnischer. Förutom förvarningsvarningen som deras nära förbindelse med kunderna ger, gör de mindre lager av lager, färre försäljningsställen, mindre löner och mindre marknadsföringsförpliktelser det enklare att lägga till nya produkter, ändra tjänster, ändra prissättningsstrukturer, omfamna ny teknik eller experimentera med framväxande marknadsföringsteknik. Detta kan ge möjligheter att snabbt få marknadsandelar från stora återförsäljare i förändringstider.

Rekommenderas
 • driva ett företag: Hur man registrerar en tidskrift för försäljning av företagsfastigheter

  Hur man registrerar en tidskrift för försäljning av företagsfastigheter

  När du säljer egendom som du använder i ditt lilla företag, till exempel byggnader, möbler eller maskiner, måste du registrera transaktionen i ditt bokföringssystem för att visa huruvida försäljningen resulterade i en vinst eller förlust. I en journalpost måste du ta bort den ursprungliga kostnaden för fastigheten och dess ackumulerade avskrivningar från dina poster. Avskrivninga
 • driva ett företag: Skäl till låg detaljhandeln per kvadratfot

  Skäl till låg detaljhandeln per kvadratfot

  En viktig metrisk detaljhandel använder för att utvärdera butikens prestanda är försäljningen per kvadratmeter golvyta. Denna mätning gör att en återförsäljare lättare kan jämföra en viss butiks prestanda mot en annan i sin kedja som är större eller mindre. Det ger också en jämförelse med branschnormer. Låg detaljhandel
 • driva ett företag: Vad är öppen inventariekostnad?

  Vad är öppen inventariekostnad?

  Redovisning av lager är en central del av finansiell redovisning för alla affärer som producerar, lager eller säljer varor. I slutändan beror lönsamheten på att sälja lager för mer än det kostar att köpa. Den öppna varukostnaden avser kostnaden för ett företags varuförteckning vid början eller öppnandet av en bokslutstid. Definierar öppe
 • driva ett företag: Program för Inventory

  Program för Inventory

  Företag använder olika program för att hantera inventering. Lagerprogram kan kosta några hundra dollar till några hundra tusen dollar eller mer. När man bestämmer vilken typ av lagerprogram som ska köpas måste en småföretagare titta på hans nuvarande och framtida krav - speciellt om hon överväger expansion i framtiden. Det program
 • driva ett företag: Förhållande mellan nettoomsättning och genomsnittlig total tillgång

  Förhållande mellan nettoomsättning och genomsnittlig total tillgång

  Nettoomsättningen till genomsnittlig total tillgångsgrad kallas också det totala omsättningsgraden för tillgången. Detta förhållande ger en indikation på hur effektivt ett företag utnyttjar sina tillgångar för att generera intäkter. Företagare, investerare och andra intressenter använder detta förhållande för att avgöra om företaget konverterar sina tillgångar till försäljning tillräckligt snabbt för att göra en anständig vinst. Nettoomsättning Försäljni
 • driva ett företag: Negativa effekter av att bygga upp inventarier

  Negativa effekter av att bygga upp inventarier

  Lagerstyrning är en viktig del av att upprätthålla ditt företags finanser. Du har en betydande summa pengar bunden till att köpa, lagra och flytta inventering. Det är därför du behöver förstå de negativa effekterna av att bygga upp inventeringen. Inventory är en dynamisk funktion i ditt företag som ska cyklas genom ditt lager så snabbt som möjligt. Om du håller
 • driva ett företag: Hur fungerar misstänkta aktivitetsrapporter med kontantuttag?

  Hur fungerar misstänkta aktivitetsrapporter med kontantuttag?

  Banker och andra finansinstitut, allt från kasinon för att kontrollera inkasseringsföretag, måste lämna rapporter om eventuella misstänkta aktiviteter om de misstänker att penningtvätt sker med stora mängder kontanter. Rapporterna härstammar från en rad olika företag och varnar myndigheter till att det finns kassatransaktioner som kan innebära konsumentbedrägerier, narkotikahandel, organiserad brottslighet och annan olaglig verksamhet. Vissa metode
 • driva ett företag: Skäl till Salons Closing

  Skäl till Salons Closing

  Salonger stänger eftersom de slutar tjäna pengar. De underliggande orsakerna till finansiell oro som tillskrivs nedläggningen är emellertid bristande hantering på grund av otillräcklig bemanning och utbildning, dåligt finansiellt övervakning och kontroller, felplacerad eller obefintlig reklam och otillräcklighet för andra kritiska affärsproblem, såsom kvaliteten på kundtjänst och överensstämmelse med regleringsriktlinjerna . Industriell ku
 • driva ett företag: Vad är en nattskift?

  Vad är en nattskift?

  En nattskift, ibland hänvisad till som kyrkogårdskift, är en arbetsperiod som vanligtvis går från 11.00 eller midnatt till 7 eller 8 på morgonen. Detta är vanligt i 24-timmars verksamhet eller arbetsplatser, eftersom företag ofta driver tre skift av arbetstagare. Återförsäljare, sjukhus, hotell och tillverkningsanläggningar är gemensamma arbetsgivare som driver nattskift. Pros Nattsk