Hur Niche Companies Chip Away vid större återförsäljare

Små nischföretag kan ha någonstans i närheten av marknadsmakt, kostnadseffektivitet och budget för större detaljister, men på många sätt klipper de konsekvent på sina stora konkurrenters marknadsandel. Det är just deras nischfokus som lockar specifika typer av kunder från massmarknadshandlare och till lokala butiker, eftersom nischföretag kan skräddarsy allt om sin verksamhet för att möta behoven hos en mycket fokuserad kundgrupp. Ett nischföretag kan inte utgöra ett verkligt hot mot en multinationell återförsäljare, men kombinationen av många nischföretag kan ha en stor inverkan på ett stort företags försäljning.

Unika produkter och tjänster

Nischföretag erbjuder per definitions produkter och tjänster som är laserfokuserade på ett specifikt marknadssegment, som betjänar deras behov och preferenser så exakt att deras produkter inte vädjar till en majoritet av marknaden. På grund av detta fokus kan nischföretag ge större värde för sina kunder än större konkurrenter. Till exempel är en liten sällskapsdjurmataffär sannolikt den enda platsen som en hundägare kan köpa mat till ett husdjur med särskilda kostbehov. Genom att utveckla ett förhållande med den kunden kunde sällskapsdjuraffären säkra framtida försäljning av leksaker, behandlar, halsband eller hundbäddar som annars kan ha gått till en större återförsäljare.

Kundupplevelser

Fokuserad kundkännedom ger stor inblick i utformningen av kundupplevelser. Butikslayout, bakgrundsmusik, belysning och inredning kan alla vara utformade kring en enskild kundgrupp i ett nischaffär. Även linjekövnings- och kassaprocesser kan skräddarsys skräddarsydda för att ge den perfekta upplevelsen för en nisch på marknaden. Vidare resulterar den lägre försäljningsvolymen av nischföretag ofta i mindre trånga butiker, kortare väntetider, snabbare köer och färre lageravbrott, vilket alla ökar kundupplevelsen. Denna erfarenhetsfördel kan hjälpa nischföretag att säkra marknadsandelar från stora återförsäljare trots potentiellt högre priser och mindre urval. För vissa kunder är erfarenheten viktigare än priset, och nischföretag är perfekt positionerade för att inspirera varumärkeslojalitet hos dessa kunder.

Brandfördelar

Nischföretag har möjlighet att skaffa sig ett starkt varumärkesidentifiering hos sina målkunder. De här företagens snäva inriktning gör det möjligt för dem att maximera effektiviteten i deras reklam, försäljning, kampanjer och PR-insatser genom att de har en djup förståelse för var deras kunder samlas och umgås, vilka mediautbud de föredrar, deras demografi, deras yrke och deras geografiska egenskaper . Till exempel kan en enda märkesbutik som riktar sig till ungdomar i stadsområden skapa en sådan varumärkesidentitet som kunderna är stolta över att visa märkets logotyp överallt. Denna typ av varumärkesmästerskap sporer muntlig reklam mellan målmarknadssegmentet och uppmuntrar till upprepade inköp som stadigt springer bort vid större detaljhandelsmarknadsandelar.

Större anpassningsbarhet

Som mindre mindre förankrade företag kan nischföretag vara bättre positionerade för att svara på förändringar i kundpreferenser inom sina målnischer. Förutom förvarningsvarningen som deras nära förbindelse med kunderna ger, gör de mindre lager av lager, färre försäljningsställen, mindre löner och mindre marknadsföringsförpliktelser det enklare att lägga till nya produkter, ändra tjänster, ändra prissättningsstrukturer, omfamna ny teknik eller experimentera med framväxande marknadsföringsteknik. Detta kan ge möjligheter att snabbt få marknadsandelar från stora återförsäljare i förändringstider.

Rekommenderas
 • finanser: Skattedragning av olja

  Skattedragning av olja

  Amerikanska olje- och gasbolag kvalificerar sig för ett antal skatteavdrag, varav några är också tillgängliga för andra amerikanska tillverkare. Syftet med dessa skatteavdrag har varit att locka till investeringar i en industri som anses ha hög risk och att främja sysselsättningen. Dessa skatteavdrag har varit föremål för politisk debatt under många årtionden och har kallats "subventioner" till rika industrier av sina motståndare. Immateriella
 • finanser: Vad är en positiv återgång?

  Vad är en positiv återgång?

  En positiv avkastning uppstår när vinsten från en affärstransaktion är mer än det belopp som investerats. Det är en del av affärsidéet som kallas ROI, eller avkastning på investeringen. Avkastning är ett sätt att jämföra hur mycket kapital som genereras med det belopp du investerar i ett visst företag, projekt eller marknadsföringskampanj. Avkastningen ä
 • finanser: Skattebas för partnerskapsintresse

  Skattebas för partnerskapsintresse

  När du skapar ett partnerskap representerar din skattebas i verksamheten din personliga investering i verksamheten. Din partnerskapsskatt baseras på alla pengar och lån du har bidragit till verksamheten. Eventuella lån som görs direkt till affärsverksamheten från icke-partner är också en del av ditt partnerskap på grund av ditt personliga ansvar för företagsskulder. Partnershi
 • finanser: Skatteavbrott för företagens lastbilar

  Skatteavbrott för företagens lastbilar

  De kostnader som ditt företag åstadkommer att köra och behålla sina lastbilar är vanliga företagsutgifter som du kan använda för att minska din skattepliktiga inkomst och totala skattekostnad. Dessa utgifter skiljer sig inte från de andra avdragsgilla kostnaderna för din verksamhet. I tillägg till löpande kostnader ger skattereglerna ett stort avdrag om du väljer att lägga till en ny lastbil eller tre till din flotta. Avsnitt 179
 • finanser: Tekniker för att mäta finansiell risk

  Tekniker för att mäta finansiell risk

  Att ge kredit till kunderna kan öka din försäljning och öka vinsten. Det gör att befintliga kunder kan köpa fler av dina föremål och potentiellt lockar nya kunder. Innan du ger krediter måste du se till att din kund har medel och önskar att betala sina fakturor. Utveckling av en skriftlig kreditpolicy anger förfarandena för att analysera kundens finansiella risker. Policyn bö
 • finanser: Så här byter du Outlook med Windstream

  Så här byter du Outlook med Windstream

  Microsoft Office-programvarupaketet innehåller ett skrivbords-e-postprogram som heter Microsoft Outlook. Med Outlook kan du ansluta till ett externt e-postkonto som använder protokollet POP, IMAP eller Exchange. Du kan till exempel ersätta det vanliga Outlook-kontot med ditt Windstream-e-postkonto som du får när du registrerar dig för DSL Internet-tjänst. När d
 • finanser: Office Romance och dess effekter på lönsamhet

  Office Romance och dess effekter på lönsamhet

  Dina anställda spenderar mycket av sin tid tillsammans, så i viss utsträckning är kontorsromaner oundvikliga. Om förbjuda romantiska relationer är oåtkomligt, be en advokat att utarbeta ett samförståndsavtal som beskriver ditt företags policy om romantiska relationer på arbetsplatsen. Kräv dejting eller gifta medarbetare att underteckna avtalet för att visa att de kommer att följa etiska riktlinjer och vara professionella. Sexuella tra
 • finanser: Är löneavgifterna avdragsgilla?

  Är löneavgifterna avdragsgilla?

  Småföretag uppstod 58 miljarder dollar i löneskattsstraff, enligt en rapport från 2005 om ansvarighetskontoret. Även om företag måste betala löneavgifter, kommer Internal Revenue Service inte att låta dig dra av böter. Du kan dock undvika påföljder i framtiden och spara pengar på administrativa utgifter genom att anlita dina löneavgifter. Identifierin
 • finanser: Inköpseffektparitetsteori

  Inköpseffektparitetsteori

  Köpkraftsparitet, även känd som PPP, är en "metod för att beräkna det korrekta värdet av en valuta, som kan skilja sig från det nuvarande marknadsvärdet", enligt "The Economist". Det är användbart för att jämföra internationell levnadsstandard mellan länderna, eftersom det definierar korrekta växelkurser för att jämföra priser och inkomster i olika valutor. I köpkraftsparite