Hur man skyddar filer i programvara

Även om tidigare versioner av Microsoft Windows-operativsystemet tillåter användare att lösenordsskydda sina filer genom komprimerade mappar har den här funktionen tagits bort i Windows 7. Det enda sättet att lösenord skydda filer i Windows 7 är att använda speciell programvara. Som företagsägare är det mycket användbart att kunna skydda filerna på din dator eftersom de kan innehålla känslig kundinformation. För att förhindra att dessa data hamnar i fel händer eller att manipuleras, kan du använda ett av de gratis lösenordsskyddsprogrammen som finns tillgängliga online.

Safehouse Explorer Encryption

1.

Hämta och installera den fria Safehouse Explorer Encryption-programvaran (se Resurser.)

2.

Dubbelklicka på ikonen "Safehouse Explorer" på skrivbordet för att starta programmet.

3.

Klicka på "Create Storage Vault" -knappen på "Quick Start" -menyn som öppnas när du kör programmet för första gången.

4.

Välj en mapp för lagringsvolymen och ange ett filnamn för att ange vad mappen innehåller. Skriv en kort beskrivning av innehållet i inmatningsrutan "Beskrivning".

5.

Ange ett nummer i "Volymstorlek" för att välja hur stor den privata lagringsområdet ska vara. Om du inte planerar att lägga till fler filer i mappen väljer du "Ej expanderbar" i rullgardinsmenyn bredvid "Resizable". Om du planerar att lägga till fler filer senare väljer du en lämplig storlek på rullgardinsmenyn.

6.

Skriv ett lösenord i inmatningsområdet "Lösenord" och skriv sedan in det i inmatningsområdet "Retype". Var uppmärksam på indikatorn "Styrka" längst upp i fönstret som visar hur svagt eller starkt ditt valda lösenord är. För de säkraste resultaten, välj ett lösenord som rankas som "Mycket bra" eller "Utmärkt", men se till att du kommer ihåg det, eftersom förlorade lösenord inte kan återställas.

7.

Klicka på knappen "Skapa volym" och klicka på "Slutför" -knappen.

8.

Klicka och dra de filer som du vill skydda lösenordsskydd från Utforskaren i Windows till Safehouse Explorer-fönstret. Klicka på knappen "Stäng volym" längst upp på skärmen när du har lagt till alla filer. För att komma åt dina filer i framtiden klickar du på knappen "Öppna volym" längst upp på skärmen och anger lösenordet du skapat.

AxCrypt

1.

Ladda ner och installera gratis AxCrypt-programvaran (se Resurser.) När installationen är klar integreras programvaran automatiskt med Windows Explorer.

2.

Navigera till mappen som innehåller de filer som du vill lösenordsskydda.

3.

Håll ner "Ctrl" -tangenten och klicka på alla filer som du vill lösenordsskydda.

4.

Högerklicka på någon av de valda filerna för att få fram en popup-meny. Klicka på "AxCrypt" på menyn och klicka på "Kryptera".

5.

Skriv in lösenordet du vill använda för att skydda filerna i "Ange lösenords" -inmatningsområdet och skriv in det i inmatningsområdet "Verifiera lösenordsfras". Klicka på "OK" för att lösenordsskydda filerna.

TrueCrypt

1.

Hämta och installera gratis TrueCrypt-programvaran (se Resurser.)

2.

Dubbelklicka på "TrueCrypt" -ikonen på skrivbordet för att starta programmet.

3.

Klicka på knappen "Skapa volym" och klicka sedan på alternativknappen bredvid "Skapa en krypterad filbehållare." Klicka på "Nästa" och klicka på alternativknappen bredvid "Standard TrueCrypt-volymen".

4.

Klicka på knappen "Välj fil ..." och ange sedan ett filnamn och en plats på din dator där du vill skapa TrueCrypt-volymen. Klicka på "Spara" och klicka sedan på "Nästa".

5.

Välj en krypteringsalgoritm som ska användas för att skydda dina filer från listan över tillgängliga alternativ eller klicka på "Nästa" för att använda standardinställningarna. Ange storleken på TrueCrypt-volymen du vill skapa (ju större storlek desto fler filer du kommer att kunna skydda) och klicka på "Nästa".

6.

Skriv in lösenordet du vill använda för att skydda dina filer i "Lösenord" -området och skriv in det igen i "Bekräfta" -området.

7.

Flytta muspekaren runt slumpmässigt i fönstret "Volume Creation Wizard" för att öka krypteringsstyrkan hos nycklar som genereras. En längd på 30 sekunder rekommenderas men desto längre flyttar du markören runt desto starkare krypteringsstyrka kommer att vara.

8.

Klicka på "Format" -knappen och klicka sedan på "OK" när du får ett bekräftelsemeddelande om att volymen har skapats. Klicka på "Exit" för att återgå till huvudprogrammet TrueCrypt.

9.

Klicka på någon av de angivna enheterna och klicka sedan på "Välj fil". Markera TrueCrypt-volymen som du skapade tidigare och klicka på "Öppna".

10.

Klicka på "Mount" -knappen. Ange lösenordet som du har valt för volymen och klicka på "OK". Detta monterar TrueCrypt-volymen som en separat enhet där du kan lagra dina filer med lösenordsskydd.

11.

Kopiera filerna som du vill lösenordsskydda till den nya enheten som är monterad från TrueCrypt-filen. Medan enheten är monterad behandlas den av Windows som en vanlig lagringsenhet. När du avmonterar enheten måste du ange lösenordet igen för att komma åt de skyddade filerna.

Tips

 • Det är viktigt att välja ett lösenord som är tillräckligt starkt för att motverka någon som försöker få olaglig åtkomst till dina filer, men det är lika viktigt att det är något du kommer ihåg själv, annars kommer du att vara låst ur dina egna filer.
Rekommenderas
 • företags kommunikation: Vad är de positiva och negativa inverkan på organisationssäkerhet?

  Vad är de positiva och negativa inverkan på organisationssäkerhet?

  Allt ditt hårda arbete kan hotas av interna och externa styrkor som inte har någon att göra med affärsförhållandena. Olyckor, bedrägeri, stöld, väderkris och andra säkerhets- och säkerhetsproblem kan stänga av dig innan du har möjlighet att svara. Att förstå kostnader och fördelar med att ta itu med säkerhets- och säkerhetsfrågor hos ditt företag hjälper dig att vidta proaktiva åtgärder för att skydda allt som du har arbetat för att uppnå. Förbättrad datasäkerhet
 • företags kommunikation: De viktigaste etiska frågorna mot den allmänna affärsgemenskapen

  De viktigaste etiska frågorna mot den allmänna affärsgemenskapen

  Olika branscher i USA står inför många av samma etiska dilemman. Dessa etiska frågor täcker en rad frågor som anställdas löner och motverkar trakasserier på arbetsplatsen. Företag som väljer att konfrontera dessa etiska dilemman kan tjäna beröm eller konsumenter av konsumenter beroende på de politik som dessa företag antar. Tips Ett skif
 • företags kommunikation: Finns det olika balansräkningar för olika företagstyper?

  Finns det olika balansräkningar för olika företagstyper?

  Det finns inga olika balansräkningar för olika affärstyper. Redovisningsnämnden - den privata sektorn som fastställer allmänt accepterade redovisningsprinciper - ger god latitud med avseende på balansräkningskomponenter, men kräver att företagen offentliggör en sammanfattande finansiell datasammanfattning som inkluderar samma trifekta: tillgångar, skulder och eget kapital . Balansräkn
 • företags kommunikation: Så här skriver du ut anteckningar i PowerPoint 2007

  Så här skriver du ut anteckningar i PowerPoint 2007

  PowerPoint 2007 har en funktion som låter dig och alla i ditt företag som kan granska presentationen, lägga in anteckningar i bilder för framtida referens. Som standard reserveras ett mellanslag under varje diabild för anteckningar. Anteckningarna är för intern granskning och visas inte med bilderna när de lämnar en presentation. Du kan
 • företags kommunikation: Hur byter du YouTube till ett annat land

  Hur byter du YouTube till ett annat land

  Google erbjuder sin YouTube-tjänst i många län och catering till inhemska tittare. Du kan när som helst byta till dessa alternativa landspecifika versioner för att visa utländska samlingar och hitta videor på andra språk. Observera att även om YouTube erbjuder många landsspecifika versioner av tjänsten, ingår inte alla länder. Gör omkoppl
 • företags kommunikation: Teorier om kommunikation i organisationer

  Teorier om kommunikation i organisationer

  Helst följer kommunikationsstrukturen inom ditt lilla företag regler och riktlinjer - vägar som du eller dina anställda ställer in. Om du väljer dessa kommunikationsvägar medvetet hjälper du dig att bestämma företagets kultur. Om du tillåter kommunikationssystemen att utvecklas slumpmässigt, kanske du hamnar i en mindre än effektiv stil. När du väl
 • företags kommunikation: Vilka övervakningseffekter har e-business på chefer?

  Vilka övervakningseffekter har e-business på chefer?

  Modern teknik har förändrat hur vi gör affärer. E-företag har uppstått som svar på globaliseringen genom tekniska framsteg. Som sådan ger vissa företag upp sina leasingavtal för att bedriva verksamhet via Internet. Följaktligen har dessa förändringar påverkat förhållandet mellan chefer och anställda. Fungera Att han
 • företags kommunikation: Hur man lägger fram ett bud för en golvtjänst

  Hur man lägger fram ett bud för en golvtjänst

  Att övertyga ett företag eller en konsument om att ditt företag har kompetens, kvalifikationer och kunskap för att tillhandahålla en golvtjänst är bara det första steget i jobbet. Om tjänsten innebär installation, refinishing, underhåll eller rengöring av golven, ger ett bud en möjlighet att ge ett gynnsamt första intryck. Det sätt du
 • företags kommunikation: Vad är målet för ett personalmöte?

  Vad är målet för ett personalmöte?

  Personalen möten kan användas för en rad olika administrativa ändamål, från att utbyta information till att göra företagsövergripande meddelanden och genomföra gruppbyggnadsövningar. För att vara effektiva bör personalmötena ha en detaljerad dagordning, en tidsgräns och en utsedd moderator. För bästa res