Så här startar du en studioverksamhet

Att starta en inspelningsstudioverksamhet är fylld med finansiella och tekniska utmaningar, men kan framgångsrikt genomföras med rätt blandning av utbildning, utrustningsval, studio design och kundkrets. Studior är i allmänhet anställda av kunder på uthyrningsbasis för att tillhandahålla högteknologisk utrustning, sakkunskap och anläggningar för att producera säljbara kreativa projekt. Studioägare och personal måste vara utrustade och tekniskt skickliga för att uppfylla kundbehoven på ett effektivt och professionellt sätt, i en miljö som främjar och inspirerar till den kreativa processen. Utbildning och expertis är avgörande för framgång, eftersom utrustning och teknik är komplexa och kräver kunskap om beprövade metoder för att uppnå professionella resultat.

1.

Få utbildning och erfarenhet genom att ta formella utbildningskurser på specialskolor, eller du kan praktikera eller arbeta i en inspelningsstudio.

2.

Utför marknadsundersökning i ditt område för att motivera förekomsten av en inspelningsstudio. Utvärdera din tävling och tala med så många lokala musiker som möjligt för att få en uppfattning om marknaden och befintliga priser. Du kan välja att anställa ett marknadsundersökningsföretag för denna uppgift.

3.

Förbered en affärsplan som beskriver alla detaljer i din studiostudio. Du kommer att behöva en affärsplan om du ansöker om extern finansiering via en utlåningsinstitution eller investerare. Du kanske vill kontakta en företagskonsult eller din lokala SCORE för affärsplanstöd (Se Resources). Den amerikanska webbplatsen för små företagsekonomi erbjuder också gratis allmän affärsplan och startrådgivning på deras hemsida (See Resources).

4.

Säkra en anläggning för din studio. Studion kan vara i ditt hem om lokala affärsavdelningsordningar tillåter det, eller du kan hyra butikshall eller lagerutrymme.

5.

Hämta lokala affärstillstånd och statliga skattesatser. Det finns inga speciella tillstånd eller licenser för att driva en inspelningsstudio, men anläggningen kan bli föremål för en lokal säkerhetsinspektion för att få ett företagsbeläggnings tillstånd. Om din studioverksamhet kommer att fungera som ett företag eller LLC, lämna in de nödvändiga dokumenten med din sekreterare.

6.

Designa och bygga ditt interiörstudioutrymme. Du kan anställa en studiodesigner och byggentreprenör, eller gör det själv med den nödvändiga kunskapen och träningen. Studiemönster varierar, men kommer i allmänhet att innehålla ett ljudisolerat kontrollrum, isoleringskiosker, prestanda och lyssningsrum.

7.

Inreda studion med nödvändig utrustning. Din utrustning kommer att variera med dina budget- och studiekompetenser, men kommer i allmänhet att innehålla en blandningskonsol, inspelningsenhet, mikrofoner, återspelningsutrustning, hörlurar och alla nödvändiga kablar, stativ och tillbehör.

8.

Köp generellt företagsfordran och ansvarsförsäkring från ditt försäkringsbolag. Eftersom kunderna kommer att använda studion är ansvarsförsäkring nödvändig eftersom du kommer att vara personligt ansvarig om olyckor inträffar.

9.

Marknadsföra din inspelningsstudio genom annonser i lokala och regionala publikationer och webbplatser, och genom att skicka ut fliers, broschyrer och visitkort på musikaffärer och live-musiklokaler.

Saker som behövs

 • Träning
 • Affärs plan
 • Anläggning
 • Affärstillstånd och licenser
 • Utrustning
 • Försäkring

tips

 • Inspelningsstudioverksamheten är konkurrenskraftig och kan vara mycket dyr att starta. Marknadsundersökning, en sund affärsplan, marknadsföring och reklam strategier är avgörande för framgång.
 • Överväg specialisering för att få en konkurrensfördel. Försök att tillgodose varje klienttyp kan spegla dåligt på ditt företags rykte om du inte har utrustning och utrymme.

varningar

 • Kontrollera med lokala myndigheter innan du börjar arbeta, eftersom du kanske behöver få bygglov. Studioutformningen måste följa alla lokala inredningsarkitektkoder med tydligt märkta utgångar och brandapparater. Om det inte är fallet kan du vara stängt och böter och påföljder.
 • Utöva smart utrustning som investerar strategier, och överskrid inte din budget, även om du har finansiering. Studior gör huvuddelen av sina pengar på hyresintäkter som är marknadsdrivna. Du kan uppleva allvarliga ekonomiska svårigheter om dina utgifter uppväger den genomsnittliga hyresgraden i ditt område.
Rekommenderas
 • finanser: Tabletter Kompatibla med Nook Books

  Tabletter Kompatibla med Nook Books

  Du behöver inte äga en Nook eReader för att njuta av det breda utbudet av Nook e-böcker som erbjuds av Barnes och Noble. Du kan till exempel läsa Nook Books på en Windows-dator eller en Mac. Du kan även läsa Nook Books på vissa telefoner. En tablett är dock kanske den bästa enheten, kort från en dedikerad e-läsare som används för elektronisk läsning. Nook-programva
 • finanser: Skattefördelar med att äga ett litet företag

  Skattefördelar med att äga ett litet företag

  Förutom att vara din egen chef och njuta av andra förmåner som att ställa in egna timmar, välja kunder och arbeten, kan du äga ett litet företag genom att använda olika skattekrediter och avdrag. Medan dessa avdrag gäller för verksamheten, kan du dra nytta av dessa fördelar på andra sätt, såsom att minska utgifter för utbildning, resekostnader och reparation av hem, så länge du behåller korrekta uppgifter för att visa att dessa kostnader är relaterade till ditt företag. Hemreparation och u
 • finanser: Behöver du förnya en skattefri stat varje år?

  Behöver du förnya en skattefri stat varje år?

  "Skattebefriad status" betyder att en organisation inte behöver betala statliga eller federala inkomstskatter. När en organisation har erhållit skattebefriad status har det vanligen årliga krav på arkivering med IRS för att behålla den statusen. Processen är emellertid inte en förnyelse och en organisation förlorar inte nödvändigtvis sin skattebefriade status om den inte uppfyller sina ansvarsansvar under ett år. Initial App
 • finanser: Så här återställer du Gmail med ett identifieringsnummer

  Så här återställer du Gmail med ett identifieringsnummer

  Google ger ditt företag gratis tjänster av hög kvalitet, till exempel Gmail, som kan nås från var som helst i världen. Om ditt konto är låst på grund av hacking eller ett förlorat lösenord kan du drabbas av stora skador på ditt företag. Lyckligtvis tillhandahåller Google flera sätt att återställa ditt konto, inklusive återhämtning med ett identifieringsnummer som skickas till en mobiltelefon kopplad till ditt konto. Ställa in mobilåt
 • finanser: Skatteavdrag för förbättringar av hyresfastigheter

  Skatteavdrag för förbättringar av hyresfastigheter

  Angivna ägare av hyresfastigheter vet att de har ett ansvar för sina hyresgäster och till samhället att behålla sin egendom i anständigt skick. Internal Revenue Service ger incitament i form av skatteavdrag för korrekt underhåll och reparation av hyresfastigheter. Ägare som väljer att göra förbättringar på sin egendom kan emellertid i allmänhet inte hävda dessa kostnader som skatteavdrag. Pengarna till
 • finanser: Skatteavdrag för användning av mobiltelefoner för arbete

  Skatteavdrag för användning av mobiltelefoner för arbete

  I allmänhet tillåter lagen att du kan dra av avgifter som du ådra dig för en mobiltelefon, data- eller SMS-plan du använder för arbete. Det är sant om du arbetar som anställd, du är en ägare av ett företag, eller äger du egentligen ett företag som en partner eller ensam innehavare. De specifika förfarandena är dock olika i varje enskilt fall. Dokumentation
 • finanser: Vad gör jag om en underleverantör inte skickar ett federalt ID-nummer?

  Vad gör jag om en underleverantör inte skickar ett federalt ID-nummer?

  Skatteriktlinjer kräver att företagen redovisar det belopp som betalats till underleverantörer under året på den årliga avkastningen. För att anmäla det betalade beloppet lämnar företaget in det sammanlagda beloppet tillsammans med underleverantörets federala ID-nummer. I de flesta fall tillhandahåller en underleverantör denna information innan han utför arbete, men ibland kan en underleverantör inte lämna in det här numret till ett företag. När detta händer
 • finanser: Behöver du ge 1099-olika till försäkringsbyråer?

  Behöver du ge 1099-olika till försäkringsbyråer?

  Internal Revenue Service uppmanar alla företag som är verksamma i Förenta staterna att tillhandahålla 1099-MISC till oberoende entreprenörer som fungerar som tjänsteleverantörer för att hjälpa till med skatteberedningen och rapporteringen. Oberoende entreprenörer inkluderar ensamägare, allmänt partnerskap, aktiebolag och aktiebolag men exkluderar företag utom för sällsynta omständigheter. Eftersom de fl
 • finanser: Behöver jag kvitton för allt i en skattavskrivning?

  Behöver jag kvitton för allt i en skattavskrivning?

  Internal Revenue Service kan du dra av kostnader som är vanliga och nödvändiga för driften av ditt företag. Om du är granskad måste du dock visa kvitton för dessa avdrag. Så du borde behålla kvitton för allt du planerar att skriva av när du registrerar skatter för ditt företag. Typer av avskrivningar Du kan bara skriva ut de utgifter som IRS tillåter för företagsavdrag. Några av de van