Nyår brev idéer för företag

Det nya året är en ny start för både företag och människor. Affärsplanen för det kommande året har slutförts. Hustle och stimmet i semestern är nästan över, och det är ännu inte dags att oroa sig för skatter. Medan många företag skickar ut semesterkort och gåvor skickar få ut New Years bokstäver. Men i en ålder av Internet kommer en personlig kopia brev att komma ihåg längre än ett mail.

kunder

Tacka kunder för sin verksamhet bör ske hela året. E-post är snabbt och billigt, men det har inte samma effekt som en kopia av brev som skrivits av dig - och hela din personal, om ditt företag är litet. Till exempel skulle en veterinärs brev undertecknas av läkare, receptionister, kennelarbetare och veterinärtekniker. Införandet av en rabattkupong för framtida köp uppmuntrar kunderna att återvända. Om din kundlista finns i tusentals kan du begränsa den och skicka brev till de 100 bästa kunderna för att spara på porto. Ett annat alternativ är att använda ett vykort.

Säljare

Dina leverantörer kommer bli glatt överraskade för att få ett nyårs stödbrev. Om du inte har hundratals leverantörer, anpassa brevet så att det passar säljarens produkter. Du kan till exempel säga att "din widgets hållbarhet har gjort vår gizmo bättre och längre varaktig än vår tävling."

anställda

Folk tycker om att de är uppskattade, och dina anställda är inte annorlunda. Ett brev som berömmer dem för deras tidigare bidrag till ditt företag skulle vara välkommet. Brevet kan också innehålla dina mål och mål för framtiden och hur du litar på karaktären och erfarenheterna hos dina medarbetare för att göra ditt företag till en framgång. Om budgeten tillåter, ta med ett presentkort till en teaterkedja.

Professionals

Din revisor och advokat kommer först att tänka på, men de är inte de enda proffs som ska skicka brev till. Tänk på presidenterna för de organisationer du tillhör, eller välgörenhetsorganisationer som du stöder. Tacka media - som redaktörer och journalister från din lokala tidning - kan leda till att ditt företag täcker ditt företag i framtiden. Överväga även dina statsrepresentanter, borgmästare och kongressledare.

tips

Dubbelkryss brevet för korrekt stavning och grammatik. Lita inte enbart på ett ordbehandlingsprogram för att fånga fel. Det vet inte om du menar "de är", "deras" eller "där" eller "topp" och "pique" till exempel. Följ det godkända formatet för ett företagsbrev. Anpassa varje brev med mottagarens namn och adress. Skriv varje bokstav individuellt istället för att kopiera din signatur.

Rekommenderas
 • finanser: Hur man skyddar filer i programvara

  Hur man skyddar filer i programvara

  Även om tidigare versioner av Microsoft Windows-operativsystemet tillåter användare att lösenordsskydda sina filer genom komprimerade mappar har den här funktionen tagits bort i Windows 7. Det enda sättet att lösenord skydda filer i Windows 7 är att använda speciell programvara. Som företagsägare är det mycket användbart att kunna skydda filerna på din dator eftersom de kan innehålla känslig kundinformation. För att förhin
 • finanser: Skattekreditprogram

  Skattekreditprogram

  Benjamin Franklin noterade att inget i världen är säkert men död och skatter; och medan det finns lite för att förhindra döden i slutet, bidrar skattekrediterna till att minska viss visshet om att betala skatt helt. Majoriteten av skattekrediter uppträder på statsnivå, eftersom varje stat har kontroll över att ge sina invånare skatteskatt för olika situationer. Amerikanska
 • finanser: Vad är vinstutjämning?

  Vad är vinstutjämning?

  Vinodrosion kan smyga på dig utan någon större förändring i din verksamhet, vilket äventyrar dina framtida planer - eller till och med din förmåga att hålla dina dörrar öppna. Termen är en informell affärssats som hänvisar till minskande vinst som uppstår inte bara på grund av minskad försäljning, utan på grund av ökade kostnader eller en kombination av ökade kostnader och minskad försäljning. Vinster mot intäkter
 • finanser: Vad är vinstmotivation?

  Vad är vinstmotivation?

  Organisationer kan kategoriseras som antingen företag eller ideella organisationer. Företagen är organisationer som är inrättade för att tjäna vinst genom att driva kommersiella företag. Däremot bildas ideella organisationer och drivs för att uppnå ett mål eller mål som inte är relaterade till att tjäna vinst. Även om båda
 • finanser: När behöver inte löneskatt inte hållas kvar?

  När behöver inte löneskatt inte hållas kvar?

  Även om det mesta av den inkomst du betalar dina anställda är beskattningsbar, är vissa typer av anställda befriade från lönebeskattningsavgifter. Internal Revenue Service pålägger två olika skatter på en anställds inkomster, en som arbetsgivaren måste betala och en på arbetsgivaren. Om du anlitar en särskild anställd och är osäker på om arbetstagarens löner är undantagna från löneskatter, hänvisas till cirkulär E eller publikation 15 på IRS-webbplatsen. Löneskatter IRS kräver a
 • finanser: Hur man hittar en nettovinstmarginal med en ekvation

  Hur man hittar en nettovinstmarginal med en ekvation

  En småföretagare behöver förstå hur man definierar vinst av flera skäl. Det viktigaste är att förstå sitt eget företags ekonomiska hälsa. Utöver det måste företagare beräkna nettovinsttal när de pratar med partner eller finansiärer eller när beslut fattas om att expandera. Förstå de villkor som används för att hitta nettoresultatet är det första steget i beräkningen av nettoresultatet för ett företag. Definiera villkor Flera u
 • finanser: Styrkor och svagheter i ren konkurrens inom ekonomi

  Styrkor och svagheter i ren konkurrens inom ekonomi

  En solid förståelse för ekonomi och finans kan ge småföretagare ett sätt att hantera sina företag. Konkurrens mellan olika företag är ett viktigt ämne inom ekonomi som också är av yttersta vikt för småföretag. Ren konkurrens är en ekonomisk teori som försöker beskriva hur vissa konkurrensutsatta marknader fungerar. Vad är ren konku
 • finanser: Hur man läser bokslut i tusentals

  Hur man läser bokslut i tusentals

  En årsredovisning hjälper en affärsägare att förstå företagets hälsa och bestämma områden av tillväxt eller eventuell minskning. En fullständig årsredovisning består av kassaflödesanalys, balansräkning och resultaträkning. Bokslutet följer samma format oavsett företagets storlek. Vad som kan skilja sig på är om den finansiella rapporten registrerar siffror i miljoner eller tusentals eller använder faktiska siffror. En rapport som runda
 • finanser: Förberedelse av försäljningsintäkter av resultaträkningar

  Förberedelse av försäljningsintäkter av resultaträkningar

  Resultaträkningen är en tydlig återspegling av bolagets intäktsgenererande verksamhet under en viss tidsperiod. Detta uttalande illustrerar intäkterna från företaget efter att alla kostnader för den perioden har betalats. Det hänvisas vanligtvis av långivare, investerare och andra med ett intresseintresse i företaget som ett sätt att verifiera att bolaget är lönsamt. Intäkter ell