Tidningsreklam Placeringstips

Företag, ideella organisationer och utbildningsanstalter annonserar i dagliga och veckovisa tidningar. Diverse organisationsmål innebär att varje företagsenhet placerar annonser som är inriktade på olika kundmarknader. Medan ett företag säljer en produkt eller tjänst, exempelvis annonserar en ideell grupp ofta en förmånshändelse. En gemenskapskollegium annonserar sin terminregistrering till potentiella studenter. Tidningsannonsplacering kan påverka annonsens synlighet och potentiella effektivitet när det gäller att nå den marknadens kunder.

Målmarknaden matchar

Efterfrågade sektionsplaceringar som är kompatibla med annonsörer i enlighet med deras målmarknader. Annonsörer bör noggrant definiera dessa marknader baserat på variabler som läsarnas ålder och inkomst, livssteg och allmänna köpvanor. Till exempel begär en brudbutik en annonsplacering nära brudmeddelandena, i stället för nära idrottsavdelningsbasebollresultat. En gourmetbutik begär en position nära en favoritrecept, i motsats till de finansiella sidorna. Reklamscheman och siddesigners fattar slutliga placeringsbeslut, även om annonsörer kan ange avsnitt som de vill undvika.

Placeringsrekommendationer

Tidningspersonalens placeringsrekommendationer adresserar positionering av enskilda annonser inom varje avsnitt. Newspaper Association of America betonar att läsare regelbundet skannar varje sektions första annonssida. Läsare märker också sektionens baksida, speciellt om papperet är vikat så att sidsidannonserna visas framträdande. Annonshanterare föredrar ofta en högervänd sidposition. En läsare får ett sista intryck av högervända sidannonser precis innan hon vänder sig till nästa sida.

Premium Placeringar

Premiumannonser ger annonsörer ytterligare synlighet. Annonser med premiumposition innehåller vanligtvis färgstark grafik och ett enkelt, hårt slående meddelande som är utformat för att fånga läsarens uppmärksamhet. Till exempel visas en annons på framsidan, den nedre delen av bilhandlaren horisontellt över botten av tidningen. Tidningsreklamrepresentanter säljer premium-positionsannonser först till kvarn, och annonsörer betalar en högre annonsinsats för dessa eftertraktade placeringar. Annonsörer måste allmänt begå en premiepositionsannons för en bestämd tidsperiod.

Konsekventa Placeringsstrategier

Tidningsannons effektivitet beror på en enskild annonss utseende, liksom hur ofta läsaren ser den annonsen. Annonsörer ökar synligheten genom att köra annonser minst en gång per vecka i samma avsnitt i minst två månader. Denna strategi håller annonsören framför sin marknad och bygger trovärdighet hos läsande allmänheten. Annonsen bör helst köras i samma position, även om tidningar inte normalt garanterar enskilda annonsplaceringar.

Rekommenderas
 • affärsmodeller: Hur man flyttar från en enda innehav till en S-Corp

  Hur man flyttar från en enda innehav till en S-Corp

  När ditt företag expanderar kan du konstatera att det har odlat upp företagets företagsstruktur. Många företag börjar som enmansföretag eftersom de är det snabbaste och billigaste sättet att starta ett företag. En ensam innehavare har flera stora nackdelar. Det kan bara ha en ägare, så du kan inte expandera ditt företag med nya investerare, och du är personligen ansvarig för företagets fordringsägare - en risk som växer när du växer. Omvandling till ett
 • affärsmodeller: Strategisk planering för ideella organisationer

  Strategisk planering för ideella organisationer

  Strategisk planering är en process där en organisation bestämmer vad den vill uppnå i framtiden, vilka åtgärder måste vidtas för att uppnå dessa mål och vilka resurser organisationen behöver för att uppnå sina mål, inklusive människor, kapital och faciliteter. Planeringsprocessen är lika fördelaktig för företag som är verksamma för att göra vinst- och ideella organisationer. Skillnader med vinst
 • affärsmodeller: För & nackdelar med Employee Service Awards

  För & nackdelar med Employee Service Awards

  Som småföretagare vet du hur viktigt det är att känna igen och belöna dina mest värdefulla arbetare. Till dina kunder är dina anställda verksamheten och glada anställda bidrar till att skapa glada och nöjda kunder. Tjänsteutmärkelser och andra erkännandeprogram kan vara värdefulla, men det är viktigt att trampa försiktigt. Lojalitetsgene
 • affärsmodeller: Skatteeffekterna av ett begränsat partnerskap

  Skatteeffekterna av ett begränsat partnerskap

  Ett aktiebolag fungerar som ett generellt partnerskap. I en LP-verksamhet finns det två eller flera partners där minst en anses vara en allmän partner och en annan är en begränsad partner som är en passiv investerare och inte aktivt involverad i verksamheten. En LP-verksamhet beskattas också som ett partnerskap med passeringsbeskattningsmetoden. Rolle
 • affärsmodeller: Vad är de tre vanligaste typerna av organisationsstruktur?

  Vad är de tre vanligaste typerna av organisationsstruktur?

  Företagen använder oftast tre vanliga typer av organisationsstruktur. Men den typ av organisationsstruktur de väljer bygger ofta på deras mål, rapporteringsprioriteringar och huvudstrategier för överordnad ledning. Små företag börjar vanligen med platta organisationsstrukturer, där arbetstagare med olika bakgrund delar affärsbeslutsansvar. Småföretag
 • affärsmodeller: Tall och platt organisationsstruktur

  Tall och platt organisationsstruktur

  Företagen måste organisera sina anställda och arbetstillfällen i en viss struktur. De flesta företagsstrukturer beskrivs av en serie lådor och linjer. Lådorna representerar anställda och deras jobbtitel. Horisontella linjer ansluter anställda med liknande rang. De lodräta linjerna ansluter däremot medarbetare i olika led. Till exem
 • affärsmodeller: Hur man organiserar e-post på en IPad

  Hur man organiserar e-post på en IPad

  Med sitt eget e-postprogram möjliggör Apple flera anpassningsalternativ för att göra det möjligt för användarna att skapa ett personligt organisationssystem. På en iPad har du inte tillgång till alla de organisatoriska alternativ som finns på en Mac-dator. Regelfunktionen är till exempel inte tillgänglig för närvarande på någon mobil enhet. Genom att veta
 • affärsmodeller: Kvalitet och organisationsstruktur

  Kvalitet och organisationsstruktur

  Kvalitetssäkringsprinciper kräver en organisationsstruktur som knyter ansvaret för kvalitet direkt till företagets ledningsnivå. Stora organisationer uppfyller detta krav genom att utse en kvalitetssäkringschef som rapporterar till verkställande direktören. Organisationsstrukturen måste också ge QA-chefen direkta organisationsvägar till varje avdelning. Småföreta
 • affärsmodeller: Organisatorisk hybridstruktur

  Organisatorisk hybridstruktur

  Att bygga ett företag börjar med en bra ritning. Renowned arkitekt Frank Lloyd Wright trodde "Form följer funktion." Sådan är fallet för organisationsstrukturer. Den form du ger ditt företag borde rotera runt för att säkerställa att företaget kan utföra alla sina funktioner och smaker så fullständigt och effektivt som möjligt. Med tiden har