Nattförskjutningsfördelar för arbetsgivare

Nattskiftet kräver en speciell typ av arbetare, en som inte har något emot att arbeta autonomt och kan tänka på fötterna för att svara på eventuella problem som kan uppstå när företagets mässing inte är i närheten. Medan fördelarna med att arbeta nattskiftet inte alltid är så tydliga för de anställda som gör jobbet, borde de säkert vara uppenbara för de arbetsgivare med ett kyrkogårdskifte som producerar hela natten.

Fortsatt produktivitet

När du har nattskift slutar tåget aldrig i ditt företag, så att säga. Glöm inte att slå av vid en viss tidpunkt; produktiviteten fortsätter dygnet runt utan att man överarbetar någon förändring av anställda. Det ger mer utrymme för kvalitetskontroll, större förmåga att producera mer varor eller erbjuda fler tjänster och förbättrar effektiviteten för alla produktionsmetoder, eftersom du nu har tid att förbättra ditt företags produktionsprocess.

Möjlighet att möta efterfrågan

Oavsett vilken bransch, en stor fördel för nattskiftet är att du bättre kan följa efterfrågan på produkter eller tjänster än dina 9 till 5 motsvarigheter. Om efterfrågan ökar kan du möta den genom att använda din kyrkogårdskifte. Om det minskar kan du kanske skifta jobb bort från ditt dagskifte - för att uppmuntra dem att landa nya konton för dina produkter och tjänster - och ge det överansvariga ansvaret för ditt nattbesättning istället.

Mer olikt erbjudande

Om du producerar mer och byter ansvar för att möta efterfrågan, kan du erbjuda mer till dina kunder och kunder. Detta kan spegla i de typer av varor du producerar eller det utbud av tjänster som ditt företag erbjuder. Sammantaget ger ett mer varierat utbud av produkter eller tjänster på grund av din nattskiftgrupp ditt företag en konkurrensfördel för andra som kanske inte har ett nattskifte på plats.

överväganden

En nattskiftgrupp betyder dock att du har unika överväganden. Det måste finnas skyddsåtgärder för att säkerställa säkerheten hos denna besättning som arbetar under en tid då de flesta sover Detta presenterar fysiska säkerhetsfrågor samt potentiella säkerhetsproblem, eftersom många kriminella element fungerar under denna tidsperiod. Det är väl värt investeringen att inrätta politik för de anställda som arbetar med nattskift som skyddar dem under deras resor till och från byggnaden på natten och möjliggör frekventa pauser för att undvika överdriven trötthet och fysisk belastning.

Rekommenderas
 • affärsmodeller: Hur man flyttar från en enda innehav till en S-Corp

  Hur man flyttar från en enda innehav till en S-Corp

  När ditt företag expanderar kan du konstatera att det har odlat upp företagets företagsstruktur. Många företag börjar som enmansföretag eftersom de är det snabbaste och billigaste sättet att starta ett företag. En ensam innehavare har flera stora nackdelar. Det kan bara ha en ägare, så du kan inte expandera ditt företag med nya investerare, och du är personligen ansvarig för företagets fordringsägare - en risk som växer när du växer. Omvandling till ett
 • affärsmodeller: Strategisk planering för ideella organisationer

  Strategisk planering för ideella organisationer

  Strategisk planering är en process där en organisation bestämmer vad den vill uppnå i framtiden, vilka åtgärder måste vidtas för att uppnå dessa mål och vilka resurser organisationen behöver för att uppnå sina mål, inklusive människor, kapital och faciliteter. Planeringsprocessen är lika fördelaktig för företag som är verksamma för att göra vinst- och ideella organisationer. Skillnader med vinst
 • affärsmodeller: För & nackdelar med Employee Service Awards

  För & nackdelar med Employee Service Awards

  Som småföretagare vet du hur viktigt det är att känna igen och belöna dina mest värdefulla arbetare. Till dina kunder är dina anställda verksamheten och glada anställda bidrar till att skapa glada och nöjda kunder. Tjänsteutmärkelser och andra erkännandeprogram kan vara värdefulla, men det är viktigt att trampa försiktigt. Lojalitetsgene
 • affärsmodeller: Skatteeffekterna av ett begränsat partnerskap

  Skatteeffekterna av ett begränsat partnerskap

  Ett aktiebolag fungerar som ett generellt partnerskap. I en LP-verksamhet finns det två eller flera partners där minst en anses vara en allmän partner och en annan är en begränsad partner som är en passiv investerare och inte aktivt involverad i verksamheten. En LP-verksamhet beskattas också som ett partnerskap med passeringsbeskattningsmetoden. Rolle
 • affärsmodeller: Vad är de tre vanligaste typerna av organisationsstruktur?

  Vad är de tre vanligaste typerna av organisationsstruktur?

  Företagen använder oftast tre vanliga typer av organisationsstruktur. Men den typ av organisationsstruktur de väljer bygger ofta på deras mål, rapporteringsprioriteringar och huvudstrategier för överordnad ledning. Små företag börjar vanligen med platta organisationsstrukturer, där arbetstagare med olika bakgrund delar affärsbeslutsansvar. Småföretag
 • affärsmodeller: Tall och platt organisationsstruktur

  Tall och platt organisationsstruktur

  Företagen måste organisera sina anställda och arbetstillfällen i en viss struktur. De flesta företagsstrukturer beskrivs av en serie lådor och linjer. Lådorna representerar anställda och deras jobbtitel. Horisontella linjer ansluter anställda med liknande rang. De lodräta linjerna ansluter däremot medarbetare i olika led. Till exem
 • affärsmodeller: Hur man organiserar e-post på en IPad

  Hur man organiserar e-post på en IPad

  Med sitt eget e-postprogram möjliggör Apple flera anpassningsalternativ för att göra det möjligt för användarna att skapa ett personligt organisationssystem. På en iPad har du inte tillgång till alla de organisatoriska alternativ som finns på en Mac-dator. Regelfunktionen är till exempel inte tillgänglig för närvarande på någon mobil enhet. Genom att veta
 • affärsmodeller: Kvalitet och organisationsstruktur

  Kvalitet och organisationsstruktur

  Kvalitetssäkringsprinciper kräver en organisationsstruktur som knyter ansvaret för kvalitet direkt till företagets ledningsnivå. Stora organisationer uppfyller detta krav genom att utse en kvalitetssäkringschef som rapporterar till verkställande direktören. Organisationsstrukturen måste också ge QA-chefen direkta organisationsvägar till varje avdelning. Småföreta
 • affärsmodeller: Organisatorisk hybridstruktur

  Organisatorisk hybridstruktur

  Att bygga ett företag börjar med en bra ritning. Renowned arkitekt Frank Lloyd Wright trodde "Form följer funktion." Sådan är fallet för organisationsstrukturer. Den form du ger ditt företag borde rotera runt för att säkerställa att företaget kan utföra alla sina funktioner och smaker så fullständigt och effektivt som möjligt. Med tiden har