Nightclub Promoter Agreement

Nattklubbpromotorer schemalägger underhållning och marknadsför evenemang på uppdrag av nattklubbar. Om du är en promotor är ett avtal med barägaren extremt viktigt för att skydda dina rättigheter. Förutom att bestämma parternas olika ansvar kommer en bra nattklubbpromotorsavhandling att fastställa hur händelserna ska hanteras, hur kompensation kommer att fungera och vem behåller de rättigheter som är förknippade med händelserna som äger rum i nattklubben.

Betalning

I ditt nattklubbens kampanjavtal måste du tydligt diktera betalningsvillkoren. De flesta avtalen ger ersättning på grundval av klubbens närvaro. Under några omständigheter kommer klubbpromotorn att få en fast avgift. I ditt avtal bör du tydligt ange hur du ska betala, när du ska betala och grunden för betalning. Även klubbpromotorer får ibland en del tips eller dryckesförsäljning. Förhandla villkor som kommer att vara fördelaktiga utifrån dina omständigheter.

Personal

Ditt promotoravtal bör tydligt ange vem som är ansvarig för att bemanna de olika positionerna i klubben och vem ska betala personalen. Även om nattklubben vanligtvis kommer att ge den största delen av personalen kan du behöva anställa dörrar eller säkerhetsarbetare för vissa evenemang. Dessutom kommer ett bra avtal att ange vad som händer när klubben är underbemannad eftersom en underbemannad etablering kan påverka ett professionellt förhållande. Om villkoren för din ersättning baseras på dörrförsäljning och klubben ansvarar för att samla avgifter vid dörren, kan du förhandla om en revision så att du kan se till att klubben kompenserar dig på lämpligt sätt.

Uppsägning

Generellt sett kommer kampanjer för nattklubbar att sätta en viss term och ange hur många nätter promotorn måste tillhandahålla underhållning inom den perioden. Avtalet bör diktera vad som kommer att hända om promotorn inte kan tillhandahålla tjänster på en viss natt och när parterna har rätt att avbryta ett evenemang på grund av dåligt väder eller oförutsedda omständigheter som lokala sportevenemang. Var noga med att inkludera villkor som ger ersättning för dig om nattklubben ägaren bestämmer sig för att säga upp avtalet tidigt.

goodwill

För att ordentligt främja en händelse på en nattklubb måste det finnas en viss bild och en känsla av goodwill som är förknippad med händelsen. Efter att en händelse har upprättats kan allmänheten börja delta i evenemanget utan att det behövs mycket reklam eller ytterligare marknadsföring. På grund av den stora mängd arbete som är nödvändigt för att bygga goodwill i allmänhetens ögon, bör en nattklubbpromotörsöverenskommelse ange vem som behåller rättigheterna till händelsens namn efter det att avtalet upphört och hur parterna kan fortsätta med verksamheten efter uppsägning.

Rekommenderas
 • affärsmodeller: Hur man flyttar från en enda innehav till en S-Corp

  Hur man flyttar från en enda innehav till en S-Corp

  När ditt företag expanderar kan du konstatera att det har odlat upp företagets företagsstruktur. Många företag börjar som enmansföretag eftersom de är det snabbaste och billigaste sättet att starta ett företag. En ensam innehavare har flera stora nackdelar. Det kan bara ha en ägare, så du kan inte expandera ditt företag med nya investerare, och du är personligen ansvarig för företagets fordringsägare - en risk som växer när du växer. Omvandling till ett
 • affärsmodeller: Strategisk planering för ideella organisationer

  Strategisk planering för ideella organisationer

  Strategisk planering är en process där en organisation bestämmer vad den vill uppnå i framtiden, vilka åtgärder måste vidtas för att uppnå dessa mål och vilka resurser organisationen behöver för att uppnå sina mål, inklusive människor, kapital och faciliteter. Planeringsprocessen är lika fördelaktig för företag som är verksamma för att göra vinst- och ideella organisationer. Skillnader med vinst
 • affärsmodeller: För & nackdelar med Employee Service Awards

  För & nackdelar med Employee Service Awards

  Som småföretagare vet du hur viktigt det är att känna igen och belöna dina mest värdefulla arbetare. Till dina kunder är dina anställda verksamheten och glada anställda bidrar till att skapa glada och nöjda kunder. Tjänsteutmärkelser och andra erkännandeprogram kan vara värdefulla, men det är viktigt att trampa försiktigt. Lojalitetsgene
 • affärsmodeller: Skatteeffekterna av ett begränsat partnerskap

  Skatteeffekterna av ett begränsat partnerskap

  Ett aktiebolag fungerar som ett generellt partnerskap. I en LP-verksamhet finns det två eller flera partners där minst en anses vara en allmän partner och en annan är en begränsad partner som är en passiv investerare och inte aktivt involverad i verksamheten. En LP-verksamhet beskattas också som ett partnerskap med passeringsbeskattningsmetoden. Rolle
 • affärsmodeller: Vad är de tre vanligaste typerna av organisationsstruktur?

  Vad är de tre vanligaste typerna av organisationsstruktur?

  Företagen använder oftast tre vanliga typer av organisationsstruktur. Men den typ av organisationsstruktur de väljer bygger ofta på deras mål, rapporteringsprioriteringar och huvudstrategier för överordnad ledning. Små företag börjar vanligen med platta organisationsstrukturer, där arbetstagare med olika bakgrund delar affärsbeslutsansvar. Småföretag
 • affärsmodeller: Tall och platt organisationsstruktur

  Tall och platt organisationsstruktur

  Företagen måste organisera sina anställda och arbetstillfällen i en viss struktur. De flesta företagsstrukturer beskrivs av en serie lådor och linjer. Lådorna representerar anställda och deras jobbtitel. Horisontella linjer ansluter anställda med liknande rang. De lodräta linjerna ansluter däremot medarbetare i olika led. Till exem
 • affärsmodeller: Hur man organiserar e-post på en IPad

  Hur man organiserar e-post på en IPad

  Med sitt eget e-postprogram möjliggör Apple flera anpassningsalternativ för att göra det möjligt för användarna att skapa ett personligt organisationssystem. På en iPad har du inte tillgång till alla de organisatoriska alternativ som finns på en Mac-dator. Regelfunktionen är till exempel inte tillgänglig för närvarande på någon mobil enhet. Genom att veta
 • affärsmodeller: Kvalitet och organisationsstruktur

  Kvalitet och organisationsstruktur

  Kvalitetssäkringsprinciper kräver en organisationsstruktur som knyter ansvaret för kvalitet direkt till företagets ledningsnivå. Stora organisationer uppfyller detta krav genom att utse en kvalitetssäkringschef som rapporterar till verkställande direktören. Organisationsstrukturen måste också ge QA-chefen direkta organisationsvägar till varje avdelning. Småföreta
 • affärsmodeller: Organisatorisk hybridstruktur

  Organisatorisk hybridstruktur

  Att bygga ett företag börjar med en bra ritning. Renowned arkitekt Frank Lloyd Wright trodde "Form följer funktion." Sådan är fallet för organisationsstrukturer. Den form du ger ditt företag borde rotera runt för att säkerställa att företaget kan utföra alla sina funktioner och smaker så fullständigt och effektivt som möjligt. Med tiden har