Nightclub Promoter Agreement

Nattklubbpromotorer schemalägger underhållning och marknadsför evenemang på uppdrag av nattklubbar. Om du är en promotor är ett avtal med barägaren extremt viktigt för att skydda dina rättigheter. Förutom att bestämma parternas olika ansvar kommer en bra nattklubbpromotorsavhandling att fastställa hur händelserna ska hanteras, hur kompensation kommer att fungera och vem behåller de rättigheter som är förknippade med händelserna som äger rum i nattklubben.

Betalning

I ditt nattklubbens kampanjavtal måste du tydligt diktera betalningsvillkoren. De flesta avtalen ger ersättning på grundval av klubbens närvaro. Under några omständigheter kommer klubbpromotorn att få en fast avgift. I ditt avtal bör du tydligt ange hur du ska betala, när du ska betala och grunden för betalning. Även klubbpromotorer får ibland en del tips eller dryckesförsäljning. Förhandla villkor som kommer att vara fördelaktiga utifrån dina omständigheter.

Personal

Ditt promotoravtal bör tydligt ange vem som är ansvarig för att bemanna de olika positionerna i klubben och vem ska betala personalen. Även om nattklubben vanligtvis kommer att ge den största delen av personalen kan du behöva anställa dörrar eller säkerhetsarbetare för vissa evenemang. Dessutom kommer ett bra avtal att ange vad som händer när klubben är underbemannad eftersom en underbemannad etablering kan påverka ett professionellt förhållande. Om villkoren för din ersättning baseras på dörrförsäljning och klubben ansvarar för att samla avgifter vid dörren, kan du förhandla om en revision så att du kan se till att klubben kompenserar dig på lämpligt sätt.

Uppsägning

Generellt sett kommer kampanjer för nattklubbar att sätta en viss term och ange hur många nätter promotorn måste tillhandahålla underhållning inom den perioden. Avtalet bör diktera vad som kommer att hända om promotorn inte kan tillhandahålla tjänster på en viss natt och när parterna har rätt att avbryta ett evenemang på grund av dåligt väder eller oförutsedda omständigheter som lokala sportevenemang. Var noga med att inkludera villkor som ger ersättning för dig om nattklubben ägaren bestämmer sig för att säga upp avtalet tidigt.

goodwill

För att ordentligt främja en händelse på en nattklubb måste det finnas en viss bild och en känsla av goodwill som är förknippad med händelsen. Efter att en händelse har upprättats kan allmänheten börja delta i evenemanget utan att det behövs mycket reklam eller ytterligare marknadsföring. På grund av den stora mängd arbete som är nödvändigt för att bygga goodwill i allmänhetens ögon, bör en nattklubbpromotörsöverenskommelse ange vem som behåller rättigheterna till händelsens namn efter det att avtalet upphört och hur parterna kan fortsätta med verksamheten efter uppsägning.

Rekommenderas
 • finanser: Hur man skyddar filer i programvara

  Hur man skyddar filer i programvara

  Även om tidigare versioner av Microsoft Windows-operativsystemet tillåter användare att lösenordsskydda sina filer genom komprimerade mappar har den här funktionen tagits bort i Windows 7. Det enda sättet att lösenord skydda filer i Windows 7 är att använda speciell programvara. Som företagsägare är det mycket användbart att kunna skydda filerna på din dator eftersom de kan innehålla känslig kundinformation. För att förhin
 • finanser: Skattekreditprogram

  Skattekreditprogram

  Benjamin Franklin noterade att inget i världen är säkert men död och skatter; och medan det finns lite för att förhindra döden i slutet, bidrar skattekrediterna till att minska viss visshet om att betala skatt helt. Majoriteten av skattekrediter uppträder på statsnivå, eftersom varje stat har kontroll över att ge sina invånare skatteskatt för olika situationer. Amerikanska
 • finanser: Vad är vinstutjämning?

  Vad är vinstutjämning?

  Vinodrosion kan smyga på dig utan någon större förändring i din verksamhet, vilket äventyrar dina framtida planer - eller till och med din förmåga att hålla dina dörrar öppna. Termen är en informell affärssats som hänvisar till minskande vinst som uppstår inte bara på grund av minskad försäljning, utan på grund av ökade kostnader eller en kombination av ökade kostnader och minskad försäljning. Vinster mot intäkter
 • finanser: Vad är vinstmotivation?

  Vad är vinstmotivation?

  Organisationer kan kategoriseras som antingen företag eller ideella organisationer. Företagen är organisationer som är inrättade för att tjäna vinst genom att driva kommersiella företag. Däremot bildas ideella organisationer och drivs för att uppnå ett mål eller mål som inte är relaterade till att tjäna vinst. Även om båda
 • finanser: När behöver inte löneskatt inte hållas kvar?

  När behöver inte löneskatt inte hållas kvar?

  Även om det mesta av den inkomst du betalar dina anställda är beskattningsbar, är vissa typer av anställda befriade från lönebeskattningsavgifter. Internal Revenue Service pålägger två olika skatter på en anställds inkomster, en som arbetsgivaren måste betala och en på arbetsgivaren. Om du anlitar en särskild anställd och är osäker på om arbetstagarens löner är undantagna från löneskatter, hänvisas till cirkulär E eller publikation 15 på IRS-webbplatsen. Löneskatter IRS kräver a
 • finanser: Hur man hittar en nettovinstmarginal med en ekvation

  Hur man hittar en nettovinstmarginal med en ekvation

  En småföretagare behöver förstå hur man definierar vinst av flera skäl. Det viktigaste är att förstå sitt eget företags ekonomiska hälsa. Utöver det måste företagare beräkna nettovinsttal när de pratar med partner eller finansiärer eller när beslut fattas om att expandera. Förstå de villkor som används för att hitta nettoresultatet är det första steget i beräkningen av nettoresultatet för ett företag. Definiera villkor Flera u
 • finanser: Styrkor och svagheter i ren konkurrens inom ekonomi

  Styrkor och svagheter i ren konkurrens inom ekonomi

  En solid förståelse för ekonomi och finans kan ge småföretagare ett sätt att hantera sina företag. Konkurrens mellan olika företag är ett viktigt ämne inom ekonomi som också är av yttersta vikt för småföretag. Ren konkurrens är en ekonomisk teori som försöker beskriva hur vissa konkurrensutsatta marknader fungerar. Vad är ren konku
 • finanser: Hur man läser bokslut i tusentals

  Hur man läser bokslut i tusentals

  En årsredovisning hjälper en affärsägare att förstå företagets hälsa och bestämma områden av tillväxt eller eventuell minskning. En fullständig årsredovisning består av kassaflödesanalys, balansräkning och resultaträkning. Bokslutet följer samma format oavsett företagets storlek. Vad som kan skilja sig på är om den finansiella rapporten registrerar siffror i miljoner eller tusentals eller använder faktiska siffror. En rapport som runda
 • finanser: Förberedelse av försäljningsintäkter av resultaträkningar

  Förberedelse av försäljningsintäkter av resultaträkningar

  Resultaträkningen är en tydlig återspegling av bolagets intäktsgenererande verksamhet under en viss tidsperiod. Detta uttalande illustrerar intäkterna från företaget efter att alla kostnader för den perioden har betalats. Det hänvisas vanligtvis av långivare, investerare och andra med ett intresseintresse i företaget som ett sätt att verifiera att bolaget är lönsamt. Intäkter ell