Problem med att hämta Microsoft Security Essentials

Om du har problem med att hämta och installera Microsoft Security Essentials kan du behöva utföra några förberedelser innan du installerar programmet. Till exempel måste all antivirusprogram vara helt borttagen från datorn innan du laddar ner och installerar MSE. Dessutom erbjuder många shareware-webbplatser nedladdningar av versioner av MSE-applikationen. Istället för att ladda ner verktyget från en av dessa webbplatser, ladda bara MSE från den officiella Microsoft-nedladdningssidan.

Verifiera OS-kompatibilitet

Microsoft Security Essentials är endast kompatibel med Windows 7, Vista och Windows XP. I Windows 8 ger Windows Defender-programmet samma skydd som MSE. Observera dessutom att du laddar ner rätt version för operativsystemet. Om din dator exempelvis kör 32 bitars Windows 7 måste du hämta 32-bitarsversionen av MSE för att installera till din maskin.

Avlägsnande av antivirusprogram

Innan du installerar MSE, ta bort alla antivirusprogram och anti-malware-program. Även om du har avinstallerat ditt antivirusskydd för att förbereda dig för MSE-installationen kvarstår filrester. Hämta och kör borttagningsverktyget för din anti-virusprodukt för att ta bort alla filrester och inställningar. Varje större antivirusverktygsfördelare tillhandahåller ett borttagningsverktyg för sin produkt. Till exempel tillhandahåller AVG AVG Remover och Kaspersky erbjuder verktyget KAV Removal (se Resurser). McAfee tillhandahåller verktyget McAfee för konsumentprodukter, även känt som MCPR, och Symantec erbjuder CleanWipe-verktyget för företagsutplaceringar (se Resurser). Kontrollera distributörens webbplats för ditt anti-malware-program för att hitta borttagningsverktyget för din produkt.

Hämta MSE

Microsoft rekommenderar att du använder Internet Explorer-webbläsaren för att ladda ner MSE-programmet. Men nedladdningen fungerar också med Firefox. Andra webbläsare kanske inte stöds. Öppna den officiella nedladdningssidan för Microsoft Security Essentials i webbläsaren (länk i Resurser) och klicka sedan på "Download Now" -ikonen för att ladda ner MSEInstall.exe. Kör inte filen från dess nuvarande plats, men spara filen till hårddisken istället. Om du kör Windows 64-bit, eller om du behöver hämta en version av MSE för en annan dator, klicka på länken Tillgänglig i 33 språk längre ner på MSE-nedladdningssidan. Välj rätt version för nedladdning och spara sedan installationsfilen på hårddisken.

Installera MSE

Klicka på installationsfilen för att starta installationsrutinen för MSE och följ sedan instruktionerna på skärmen för att installera programmet. När du har installerat, uppmanar MSE-verktyget dig att uppdatera programmet och köra den ursprungliga skanningen. Hoppa inte över den här processen eftersom den ska utföras omedelbart efter installationen. MSE körs i bakgrunden för att skydda din dator mot skadlig kod och andra hot. Konfigurera verktyget för att få och installera virusdefinitioner och programuppdateringar automatiskt för att säkerställa högsta skyddsnivå.

Rekommenderas
 • företags kommunikation: Vad är de positiva och negativa inverkan på organisationssäkerhet?

  Vad är de positiva och negativa inverkan på organisationssäkerhet?

  Allt ditt hårda arbete kan hotas av interna och externa styrkor som inte har någon att göra med affärsförhållandena. Olyckor, bedrägeri, stöld, väderkris och andra säkerhets- och säkerhetsproblem kan stänga av dig innan du har möjlighet att svara. Att förstå kostnader och fördelar med att ta itu med säkerhets- och säkerhetsfrågor hos ditt företag hjälper dig att vidta proaktiva åtgärder för att skydda allt som du har arbetat för att uppnå. Förbättrad datasäkerhet
 • företags kommunikation: De viktigaste etiska frågorna mot den allmänna affärsgemenskapen

  De viktigaste etiska frågorna mot den allmänna affärsgemenskapen

  Olika branscher i USA står inför många av samma etiska dilemman. Dessa etiska frågor täcker en rad frågor som anställdas löner och motverkar trakasserier på arbetsplatsen. Företag som väljer att konfrontera dessa etiska dilemman kan tjäna beröm eller konsumenter av konsumenter beroende på de politik som dessa företag antar. Tips Ett skif
 • företags kommunikation: Finns det olika balansräkningar för olika företagstyper?

  Finns det olika balansräkningar för olika företagstyper?

  Det finns inga olika balansräkningar för olika affärstyper. Redovisningsnämnden - den privata sektorn som fastställer allmänt accepterade redovisningsprinciper - ger god latitud med avseende på balansräkningskomponenter, men kräver att företagen offentliggör en sammanfattande finansiell datasammanfattning som inkluderar samma trifekta: tillgångar, skulder och eget kapital . Balansräkn
 • företags kommunikation: Så här skriver du ut anteckningar i PowerPoint 2007

  Så här skriver du ut anteckningar i PowerPoint 2007

  PowerPoint 2007 har en funktion som låter dig och alla i ditt företag som kan granska presentationen, lägga in anteckningar i bilder för framtida referens. Som standard reserveras ett mellanslag under varje diabild för anteckningar. Anteckningarna är för intern granskning och visas inte med bilderna när de lämnar en presentation. Du kan
 • företags kommunikation: Hur byter du YouTube till ett annat land

  Hur byter du YouTube till ett annat land

  Google erbjuder sin YouTube-tjänst i många län och catering till inhemska tittare. Du kan när som helst byta till dessa alternativa landspecifika versioner för att visa utländska samlingar och hitta videor på andra språk. Observera att även om YouTube erbjuder många landsspecifika versioner av tjänsten, ingår inte alla länder. Gör omkoppl
 • företags kommunikation: Teorier om kommunikation i organisationer

  Teorier om kommunikation i organisationer

  Helst följer kommunikationsstrukturen inom ditt lilla företag regler och riktlinjer - vägar som du eller dina anställda ställer in. Om du väljer dessa kommunikationsvägar medvetet hjälper du dig att bestämma företagets kultur. Om du tillåter kommunikationssystemen att utvecklas slumpmässigt, kanske du hamnar i en mindre än effektiv stil. När du väl
 • företags kommunikation: Vilka övervakningseffekter har e-business på chefer?

  Vilka övervakningseffekter har e-business på chefer?

  Modern teknik har förändrat hur vi gör affärer. E-företag har uppstått som svar på globaliseringen genom tekniska framsteg. Som sådan ger vissa företag upp sina leasingavtal för att bedriva verksamhet via Internet. Följaktligen har dessa förändringar påverkat förhållandet mellan chefer och anställda. Fungera Att han
 • företags kommunikation: Hur man lägger fram ett bud för en golvtjänst

  Hur man lägger fram ett bud för en golvtjänst

  Att övertyga ett företag eller en konsument om att ditt företag har kompetens, kvalifikationer och kunskap för att tillhandahålla en golvtjänst är bara det första steget i jobbet. Om tjänsten innebär installation, refinishing, underhåll eller rengöring av golven, ger ett bud en möjlighet att ge ett gynnsamt första intryck. Det sätt du
 • företags kommunikation: Vad är målet för ett personalmöte?

  Vad är målet för ett personalmöte?

  Personalen möten kan användas för en rad olika administrativa ändamål, från att utbyta information till att göra företagsövergripande meddelanden och genomföra gruppbyggnadsövningar. För att vara effektiva bör personalmötena ha en detaljerad dagordning, en tidsgräns och en utsedd moderator. För bästa res