Steg i ett företagsanalysprojekt

En affärsanalytiker, eller BA, är en av medlemmarna i ett projektledningsteam. Syftet med ett projektledningsteam är att förbättra en affärsprocess eller lösa ett problem inom en organisation. Aktörerna i ett projekt är de personer eller grupper som kommer att dra nytta av resultatet. En BA: s jobb är att samarbeta med intressenterna för att fullt ut förstå vad de behöver för att uppnå projektet. Båda kommunicerar sedan intressentbehoven till projektgruppen och ser till att dessa behov vid mötets slut har uppfyllts.

Så, vad är det som en affärsanalysator gör?

En affärsanalytiker fungerar som en bro mellan slutanvändare som har ett affärsproblem och projektledningsteamet, som ger lösningen. Antag exempelvis att ett företag har separata datorsystem för personal, redovisning och försäljning. Detta medför dubbla insatser, vilket kostar företaget tid och pengar. BA samråder med representanter från varje avdelning för att förstå hur de arbetar och vad de behöver från ett datorsystem. BA meddelar sedan denna information till projektgruppen, inklusive en teknologisk representant, och hjälper till att bestämma hur man kan förbättra processen.

Företagsanalys

Affärsanalytikerens första order är att lära och förstå en organisations struktur, inklusive vem rapporterar till vem, och funktionerna och interaktionerna inom avdelningarna inom organisationen. Detta kallas företagsanalys. BA bestämmer sedan vad organisationen behöver från projektet och arbetar med projektgruppen för att definiera en lösning som är fördelaktig och kostnadseffektiv.

Affärsplaneringsplanering och övervakning

Därefter bestämmer BA vilka metoder, aktiviteter och tekniker som ska fungera bäst vid analys av organisationens behov. Dessa aktiviteter innefattar identifiering av projektintressenter, hur intressentkraven spåras och kontrolleras och hur arbetets framsteg kommer att spåras.

Krav Elicitation

Syftet med kravutlämning är att säkerställa att BA förstår en intressents behov. I exemplet ovan bestämmer BA genom intervjuer, brainstorming sessioner, undersökningar och andra metoder exakt vad HR, redovisning och försäljningsavdelningar behöver sina datorsystem att göra.

Kravanalys

Efter att ha samlat in krav från alla intressenter prioriterar och utarbetar BA de krav som ställs och ger en detaljerad redogörelse för vad datorsystemet måste tillhandahålla (t.ex. möjligheten att begränsa tillgången till känslig HR-data, en databas över skattelagar, förmågan att generera månatliga rapporter om försäljning till män under 20 år etc.). BA arbetar sedan med projektgruppen för att hitta en lösning - i det här fallet ett datorsystem - som tillgodoser intressenternas behov. BA visar de aktuella affärsprocesserna för att identifiera luckor mellan vad som händer nu och vad som ska hända. Slutligen verifierar BA kvaliteten på kraven och bekräftar att de kommer att kunna möta intressenternas behov. Till exempel kanske BA vill veta om det nya datorsystemet faktiskt beräknar och rapporterar den nödvändiga försäljningsstatistiken.

Kravledning och kommunikation

Under hela projektet kommunicerar BA med intressenter och hanterar förfrågningar om ändringar i kraven. Dessa steg säkerställer att projektgruppen löser det ursprungliga problemet utan att bli sidospårade under vägen. Om projektgruppen när som helst är oklart om ett krav, går BA tillbaka till intressenten för att lösa frågan.

Lösningsbedömning och validering

Det sista steget är att BA ska bedöma den lösning som implementeras av projektgruppen och bekräfta att den uppfyller de ursprungliga intressentkraven. Även om alla dessa projekt steg, bör BA arbeta för att förbättra den övergripande kvaliteten på varje projekt.

Rekommenderas
 • inrätta ett nytt företag: Så här synkroniserar du din nook på din iPad

  Så här synkroniserar du din nook på din iPad

  Barnes och Noble Nook for iPad-applikationen är utformad så att du kan bära hela din Nook eLibrary var du än tar den bärbara enheten från Apple. Applikationen fungerar med online Nook-servern för att synkronisera ditt bibliotek över flera plattformar. Använd Nook för iPad för att synkronisera de senaste böckerna till enheten och hålla ditt bibliotek uppdaterat. 1. Öppna No
 • inrätta ett nytt företag: Nya sätt att hitta fler kunder för mitt företag

  Nya sätt att hitta fler kunder för mitt företag

  Ett gemensamt problem bland småföretagare, oavsett branschen, är hur man ska hitta nya sätt att hitta fler kunder för sina företag. Klienter är ryggraden i företagen, och utan kunder har småföretag inte en publik att distribuera sina produkter eller tjänster. Småföretagare kan dra nytta av Internet och personliga interaktioner för att skapa ledare för sina företag. Publicera grat
 • inrätta ett nytt företag: Hur Target Demographics Med Din Facebook-sida

  Hur Target Demographics Med Din Facebook-sida

  Att sända ditt företags budskap till en målgrupp kan hjälpa dig att använda dina marknadsresurser mer effektivt. När ditt företag bestämmer målgruppen för en av sina produkter eller tjänster, kan du begränsa demografiken som du kommer att marknadsföra dessa erbjudanden på. Facebook låter dig styra vilka demografiska grupper som ser din kommunikation. Target specif
 • inrätta ett nytt företag: Nödvändig ekonomi för att starta ett företag

  Nödvändig ekonomi för att starta ett företag

  Investerare och långivare letar efter specifika datasammanfattningar vid granskning av affärsplaner och strategiska initiativ som företagare kommer att leda till för att deras företag ska bli framgångsrika. Dessa sammanfattningar av data - även kända som finansiella rapporter eller redovisningsöversikter - innehåller en balansräkning, en redovisning av kassaflöden, en redogörelse för förändringar i eget kapital och resultaträkning. Balansräkning O
 • inrätta ett nytt företag: Retail Floor Merchandising Plikt

  Retail Floor Merchandising Plikt

  Detaljhandeln, särskilt de med tung fottrafik, utsätts kontinuerligt för konsumentmissbruk. Föremål hanteras och reshelvas på fel ställe, spill och olyckor uppstår, och kunder spårar smuts och skräp. En välutrustad butik är i ständigt behov av underhåll för att säkerställa att produkten presenteras i bästa möjliga ljus och att anläggningen ses som ren, organiserad, välfylld och av hög kvalitet. Detta kräver pågåend
 • inrätta ett nytt företag: Hur man synkroniserar med portfölj

  Hur man synkroniserar med portfölj

  Microsoft Windows-operativsystemet innehåller funktionen Aktuellt som tillåter användare att synkronisera filer mellan mappar på flera datorer via en nätverksanslutning eller med flyttbara media, t.ex. en Universal Serial Bus-flash-enhet eller en extern hårddisk. När du har skapat en portfölj som innehåller de filer som du vill synkronisera på en dator, kopierar du portföljen till en annan dator. Windows s
 • inrätta ett nytt företag: Synkronisera iCal med Android

  Synkronisera iCal med Android

  Din Android-smarttelefon eller surfplatta synkroniserar automatiskt dina kalenderhändelser med ditt Google Kalender-konto. Om du använder iCal på din Mac istället för Google Kalender webbapp, kan du konfigurera iCal för att synkronisera kalenderhändelser med Google Kalender. Eventuella händelser som du lägger till eller ändrar du gör i iCal synkroniseras med ditt Google Kalender-konto, där kalenderappen på din Android-enhet kan kopiera dem. 1. Tryck på
 • inrätta ett nytt företag: Ta emot MMS på iPod Touch

  Ta emot MMS på iPod Touch

  Om du vet att någon vill skicka ett multimediemeddelande kan du ta emot det med din iPod Touch. IPod Touch kommer inte med en inbyggd app för att ta emot bilder som skickas via Multimedia Messaging Service. Du måste ladda ner en MMS-app från tredje part från Apples App Store via Wi-Fi direkt till enheten. När
 • inrätta ett nytt företag: Så här återställer du iTunes Store Cache

  Så här återställer du iTunes Store Cache

  Om du kör ett litet företag har du inte tid att felsöka och åtgärda fel, så även ett iTunes-fel som Fel 306 eller Error 10054 kan vara ett problem. Dessa fel orsakas ibland av en korrupt iTunes Store-cache; allt du behöver göra för att åtgärda dem är att återställa iTunes Store-cacheminnet. Det här är en