Strategiska politiska exempel

Ett strategiskt politiskt exempel är en skriftlig redogörelse för organisationens val i sin arbetsmiljö. Till exempel väljer en offentlig eller ideell byrå vilken av samhällets problem att ta itu med genom offentliga tjänster. I ett litet företag kan en politik beskriva ledande ledarskaps officiella ställning om organisatoriskt eller anställningsbeteende. De flesta organisationer är beroende av anställda att följa policy, eller officiella beslut, för att uppnå strategiska mål.

Exempel på marknadsplanering

Ordet "strategiskt" beskriver varje organisation som använder avsiktlig planering för att strukturera verksamheten och ger riktlinjer för genomförande av aktiviteter. Ett litet företag kan ställa strategisk politik för att få en önskad marknadsandel. Ett företag kan till exempel skapa en marknadsplan med mål för att nå tre segment av marknaden. Detta företag måste anpassa sina resurser, inklusive pengar och personal, för att nå dessa segment. Marknadschefen måste se till att utgifterna direkt hänför sig till minst ett marknadsföringsmål.

Partnerskap med en gemenskap

Företagen måste också arbeta ihop med lokala samhällen för att bygga tjänster som möter allmänhetens behov. Ett privat avfallshanteringsföretag måste strukturera sin verksamhet för att tillgodose behoven hos boende och företagare eller nytta kunder. Detta företag måste använda sitt eget verkställande lag för att identifiera problem och studera kundbehov och sätta prioriteringar så att dessa behov kommer att uppfyllas. En strategisk taktik som detta företag kan ta bildar en rådgivande kommitté och uppmanar lokala myndigheter och företagsledare att bemanna styrelsen.

Exempel på sportvaror

Affärsplanen för ett litet företag är en annan plats där strategiska politiska exempel kan hittas. Till exempel kan en liten sportvaruförsäljare skapa en nischwebbplats där konsumenterna kan diskutera sina favoritsporter. Tanken är att fler kommer att komma till hemsidan när de hörs om det från sina andra sportälskare. Medan människor besöker sportwebbplatsen kan småföretagaren marknadsföra sina sportartiklar på olika sätt.

Miljöpolicy Exempel

Ett litet företag kan också använda sin miljöpolicy som ett sätt att märka sitt företag som socialt ansvarigt. Till exempel kan en företagsägare besluta att ändra hur vatten används. Företaget kan göra något så enkelt som återvinning av vatten som kyler maskinerna i fabriken genom byggnaden om och om igen, vilket minskar mängden avloppsvatten som genereras. Företagsägaren kan markera denna miljövänliga övning på företagets hemsida.

Rekommenderas
 • finanser: Skattedragning av olja

  Skattedragning av olja

  Amerikanska olje- och gasbolag kvalificerar sig för ett antal skatteavdrag, varav några är också tillgängliga för andra amerikanska tillverkare. Syftet med dessa skatteavdrag har varit att locka till investeringar i en industri som anses ha hög risk och att främja sysselsättningen. Dessa skatteavdrag har varit föremål för politisk debatt under många årtionden och har kallats "subventioner" till rika industrier av sina motståndare. Immateriella
 • finanser: Vad är en positiv återgång?

  Vad är en positiv återgång?

  En positiv avkastning uppstår när vinsten från en affärstransaktion är mer än det belopp som investerats. Det är en del av affärsidéet som kallas ROI, eller avkastning på investeringen. Avkastning är ett sätt att jämföra hur mycket kapital som genereras med det belopp du investerar i ett visst företag, projekt eller marknadsföringskampanj. Avkastningen ä
 • finanser: Skattebas för partnerskapsintresse

  Skattebas för partnerskapsintresse

  När du skapar ett partnerskap representerar din skattebas i verksamheten din personliga investering i verksamheten. Din partnerskapsskatt baseras på alla pengar och lån du har bidragit till verksamheten. Eventuella lån som görs direkt till affärsverksamheten från icke-partner är också en del av ditt partnerskap på grund av ditt personliga ansvar för företagsskulder. Partnershi
 • finanser: Skatteavbrott för företagens lastbilar

  Skatteavbrott för företagens lastbilar

  De kostnader som ditt företag åstadkommer att köra och behålla sina lastbilar är vanliga företagsutgifter som du kan använda för att minska din skattepliktiga inkomst och totala skattekostnad. Dessa utgifter skiljer sig inte från de andra avdragsgilla kostnaderna för din verksamhet. I tillägg till löpande kostnader ger skattereglerna ett stort avdrag om du väljer att lägga till en ny lastbil eller tre till din flotta. Avsnitt 179
 • finanser: Tekniker för att mäta finansiell risk

  Tekniker för att mäta finansiell risk

  Att ge kredit till kunderna kan öka din försäljning och öka vinsten. Det gör att befintliga kunder kan köpa fler av dina föremål och potentiellt lockar nya kunder. Innan du ger krediter måste du se till att din kund har medel och önskar att betala sina fakturor. Utveckling av en skriftlig kreditpolicy anger förfarandena för att analysera kundens finansiella risker. Policyn bö
 • finanser: Så här byter du Outlook med Windstream

  Så här byter du Outlook med Windstream

  Microsoft Office-programvarupaketet innehåller ett skrivbords-e-postprogram som heter Microsoft Outlook. Med Outlook kan du ansluta till ett externt e-postkonto som använder protokollet POP, IMAP eller Exchange. Du kan till exempel ersätta det vanliga Outlook-kontot med ditt Windstream-e-postkonto som du får när du registrerar dig för DSL Internet-tjänst. När d
 • finanser: Office Romance och dess effekter på lönsamhet

  Office Romance och dess effekter på lönsamhet

  Dina anställda spenderar mycket av sin tid tillsammans, så i viss utsträckning är kontorsromaner oundvikliga. Om förbjuda romantiska relationer är oåtkomligt, be en advokat att utarbeta ett samförståndsavtal som beskriver ditt företags policy om romantiska relationer på arbetsplatsen. Kräv dejting eller gifta medarbetare att underteckna avtalet för att visa att de kommer att följa etiska riktlinjer och vara professionella. Sexuella tra
 • finanser: Är löneavgifterna avdragsgilla?

  Är löneavgifterna avdragsgilla?

  Småföretag uppstod 58 miljarder dollar i löneskattsstraff, enligt en rapport från 2005 om ansvarighetskontoret. Även om företag måste betala löneavgifter, kommer Internal Revenue Service inte att låta dig dra av böter. Du kan dock undvika påföljder i framtiden och spara pengar på administrativa utgifter genom att anlita dina löneavgifter. Identifierin
 • finanser: Inköpseffektparitetsteori

  Inköpseffektparitetsteori

  Köpkraftsparitet, även känd som PPP, är en "metod för att beräkna det korrekta värdet av en valuta, som kan skilja sig från det nuvarande marknadsvärdet", enligt "The Economist". Det är användbart för att jämföra internationell levnadsstandard mellan länderna, eftersom det definierar korrekta växelkurser för att jämföra priser och inkomster i olika valutor. I köpkraftsparite