Teambyggnadsfärdigheter i ett callcenter

Ett callcenter kan vara en hög och snabb arbetsmiljö där anställda behöver lära sig att respektera varandra och kunna samarbeta ibland. Chefen för ett callcenter behöver ha vissa teambuildingskunskaper som hjälper till att skapa en känsla av samverkan inom hennes grupp. Det krävs en erfaren chef och dedikerade medarbetare att utveckla en produktiv samarbetsmiljö i ett callcenter.

Beslutsfattande färdigheter

Callcenter-chefer har ofta bara några ögonblick att fatta ett beslut som kan förlora en kund eller behålla en kund för stora vinster. Normalt, i en call center-miljö, lämnas de viktigaste besluten till chefen. För att hålla laget effektivt, måste en callcenter-chef ha möjlighet att fatta snabba och korrekta beslut. Om en chef inte kan fatta bra beslut, förlorar personalen förtroendet för gruppens förmåga att fungera som en effektiv grupp.

Organiserad

Det finns aktivitet i ett callcenter varje ögonblick varje arbetsdag. En chef kan utveckla en lång lista med kundproblem att hantera eftersom varje samtal ger ett nytt problem. Men callcenterchefen måste vara väldigt organiserad och lära sig att behålla fokus på hennes representants frågor också. En stark ledare skapar ett bra lag. En organiserad call center manager hanterar kundproblem samtidigt som man ser till att anställdas problem också behandlas.

Responsibilties

En bra call center manager är också en bra kommunikatör som håller sin personal bedömd av den senaste företagspolicyen och eventuella förändringar i arbetsansvar. När varje anställd i ett callcenter känner till sitt jobb och vad hon ansvarar för betyder det att medarbetaren kan utföra sitt jobb med en viss tillit. Chefen upprätthåller den sammanhållningen med sitt lag genom att se till att varje anställd känner till sitt jobb och håller laget uppdaterat omedelbart om eventuella ändringar.

facilitator

En callcenterchef underlättar goda arbetsförhållanden mellan sina anställda. Hon gör det genom att samla gruppen om möjligt för att diskutera kundproblem, skapa potentiella lösningar på vanliga problem och stödja varandra i sina dagliga uppgifter. Underlättaren delegerar ansvaret till de anställda som har bevisat att de kan hantera det för att hjälpa andra när frågor uppstår. Att skapa starka band mellan lagmedlemmar och utveckla en struktur av kompetenta assistenter hjälper callcenterchefen att upprätthålla ett effektivt team.

Rekommenderas
 • företags kommunikation: Vad är de positiva och negativa inverkan på organisationssäkerhet?

  Vad är de positiva och negativa inverkan på organisationssäkerhet?

  Allt ditt hårda arbete kan hotas av interna och externa styrkor som inte har någon att göra med affärsförhållandena. Olyckor, bedrägeri, stöld, väderkris och andra säkerhets- och säkerhetsproblem kan stänga av dig innan du har möjlighet att svara. Att förstå kostnader och fördelar med att ta itu med säkerhets- och säkerhetsfrågor hos ditt företag hjälper dig att vidta proaktiva åtgärder för att skydda allt som du har arbetat för att uppnå. Förbättrad datasäkerhet
 • företags kommunikation: De viktigaste etiska frågorna mot den allmänna affärsgemenskapen

  De viktigaste etiska frågorna mot den allmänna affärsgemenskapen

  Olika branscher i USA står inför många av samma etiska dilemman. Dessa etiska frågor täcker en rad frågor som anställdas löner och motverkar trakasserier på arbetsplatsen. Företag som väljer att konfrontera dessa etiska dilemman kan tjäna beröm eller konsumenter av konsumenter beroende på de politik som dessa företag antar. Tips Ett skif
 • företags kommunikation: Finns det olika balansräkningar för olika företagstyper?

  Finns det olika balansräkningar för olika företagstyper?

  Det finns inga olika balansräkningar för olika affärstyper. Redovisningsnämnden - den privata sektorn som fastställer allmänt accepterade redovisningsprinciper - ger god latitud med avseende på balansräkningskomponenter, men kräver att företagen offentliggör en sammanfattande finansiell datasammanfattning som inkluderar samma trifekta: tillgångar, skulder och eget kapital . Balansräkn
 • företags kommunikation: Så här skriver du ut anteckningar i PowerPoint 2007

  Så här skriver du ut anteckningar i PowerPoint 2007

  PowerPoint 2007 har en funktion som låter dig och alla i ditt företag som kan granska presentationen, lägga in anteckningar i bilder för framtida referens. Som standard reserveras ett mellanslag under varje diabild för anteckningar. Anteckningarna är för intern granskning och visas inte med bilderna när de lämnar en presentation. Du kan
 • företags kommunikation: Hur byter du YouTube till ett annat land

  Hur byter du YouTube till ett annat land

  Google erbjuder sin YouTube-tjänst i många län och catering till inhemska tittare. Du kan när som helst byta till dessa alternativa landspecifika versioner för att visa utländska samlingar och hitta videor på andra språk. Observera att även om YouTube erbjuder många landsspecifika versioner av tjänsten, ingår inte alla länder. Gör omkoppl
 • företags kommunikation: Teorier om kommunikation i organisationer

  Teorier om kommunikation i organisationer

  Helst följer kommunikationsstrukturen inom ditt lilla företag regler och riktlinjer - vägar som du eller dina anställda ställer in. Om du väljer dessa kommunikationsvägar medvetet hjälper du dig att bestämma företagets kultur. Om du tillåter kommunikationssystemen att utvecklas slumpmässigt, kanske du hamnar i en mindre än effektiv stil. När du väl
 • företags kommunikation: Vilka övervakningseffekter har e-business på chefer?

  Vilka övervakningseffekter har e-business på chefer?

  Modern teknik har förändrat hur vi gör affärer. E-företag har uppstått som svar på globaliseringen genom tekniska framsteg. Som sådan ger vissa företag upp sina leasingavtal för att bedriva verksamhet via Internet. Följaktligen har dessa förändringar påverkat förhållandet mellan chefer och anställda. Fungera Att han
 • företags kommunikation: Hur man lägger fram ett bud för en golvtjänst

  Hur man lägger fram ett bud för en golvtjänst

  Att övertyga ett företag eller en konsument om att ditt företag har kompetens, kvalifikationer och kunskap för att tillhandahålla en golvtjänst är bara det första steget i jobbet. Om tjänsten innebär installation, refinishing, underhåll eller rengöring av golven, ger ett bud en möjlighet att ge ett gynnsamt första intryck. Det sätt du
 • företags kommunikation: Vad är målet för ett personalmöte?

  Vad är målet för ett personalmöte?

  Personalen möten kan användas för en rad olika administrativa ändamål, från att utbyta information till att göra företagsövergripande meddelanden och genomföra gruppbyggnadsövningar. För att vara effektiva bör personalmötena ha en detaljerad dagordning, en tidsgräns och en utsedd moderator. För bästa res