Saker att veta när man startar ett modeföretag

Ett modeföretag är ett företag som designer marknaden och säljer klädervaror. Detta inkluderar kläder, såsom byxor, skjortor, klänningar och kjolar, samt tillbehör, till exempel handskar, strumpor, smycken och underkläder. Även om många företagare som etablerar modeföretag är professionella designers, är detta inte en förutsättning. De som har en förståelse för branschen ur affärssynpunkt kan vara lika framgångsrika. Oavsett professionell bakgrund finns det några saker att veta när man startar ett modeföretag.

Demografi

När man startar ett modeföretag måste en företagare identifiera sin målkund. Han måste lära sig kön och ålder. Han måste bestämma var och hur ofta dessa individer handlar. Han måste också förstå vilka trender som för närvarande är populära hos demografiska. Denna kunskap kommer att göra det möjligt för honom att fatta affärsbeslut baserat på smaker och köpmönster hos dem till vilka han kommer att marknadsföra sin produkt. Till exempel, om hans måldemografiska är tonårsflickor är det troligen inte ett smart affärsbeslut att utforma en bröllopsklänning. På samma sätt kommer välbärgade medelålders åldrade män sannolikt inte att reagera på annonser placerade i högskolan.

Uppstartskostnader

US Small Business Association uppskattar att 50 procent av alla nya företag misslyckas inom sina första fem års drift. Även om det finns en mängd olika orsaker till denna statistik är brist på finansiering högt på listan. För att starta ett framgångsrikt modeföretag måste en entreprenör ha ett realistiskt redogör för exakt hur mycket kapital som krävs för att etablera och upprätthålla verksamheten. Hon måste beräkna kostnaden för overhead, till exempel kontor, anställdas löner, leveranser och annat material. Hon måste också överväga tillfälliga kostnader, till exempel porto, klientluncher och andra utgifter.

När en budget har skapats måste entreprenören veta vilka resurser som ska användas för att erhålla finansiering för modebolaget. Hon kan ansöka om ett banklån. Hon kan också söka investerare eller änglar. Alternativt kan hon ansöka om bidragspengar för vilka hon kan vara berättigad.

Marknadsföring och försäljningsplan

En entreprenör måste ha en solid marknadsförings- och försäljningsplan när man startar ett modeföretag. Denna plan måste anpassas till demografiken i organisationens kundbas samt passa in i sin årliga budget. Medan ett modeföretag med betydande ekonomiska resurser kan inleda en storskalig reklamkampanj, kan ett mindre företag arbeta med gräsrotsinriktning, som består av postkortfördelning och muntliga ord. Förutom marknadsföring måste en företagare identifiera försäljningsställen för att hans produkter ska köpas. Den största PR-kampanjen är för intet om kunderna inte kan köpa produkterna.

Rekommenderas
 • företags kommunikation: Vad är de positiva och negativa inverkan på organisationssäkerhet?

  Vad är de positiva och negativa inverkan på organisationssäkerhet?

  Allt ditt hårda arbete kan hotas av interna och externa styrkor som inte har någon att göra med affärsförhållandena. Olyckor, bedrägeri, stöld, väderkris och andra säkerhets- och säkerhetsproblem kan stänga av dig innan du har möjlighet att svara. Att förstå kostnader och fördelar med att ta itu med säkerhets- och säkerhetsfrågor hos ditt företag hjälper dig att vidta proaktiva åtgärder för att skydda allt som du har arbetat för att uppnå. Förbättrad datasäkerhet
 • företags kommunikation: De viktigaste etiska frågorna mot den allmänna affärsgemenskapen

  De viktigaste etiska frågorna mot den allmänna affärsgemenskapen

  Olika branscher i USA står inför många av samma etiska dilemman. Dessa etiska frågor täcker en rad frågor som anställdas löner och motverkar trakasserier på arbetsplatsen. Företag som väljer att konfrontera dessa etiska dilemman kan tjäna beröm eller konsumenter av konsumenter beroende på de politik som dessa företag antar. Tips Ett skif
 • företags kommunikation: Finns det olika balansräkningar för olika företagstyper?

  Finns det olika balansräkningar för olika företagstyper?

  Det finns inga olika balansräkningar för olika affärstyper. Redovisningsnämnden - den privata sektorn som fastställer allmänt accepterade redovisningsprinciper - ger god latitud med avseende på balansräkningskomponenter, men kräver att företagen offentliggör en sammanfattande finansiell datasammanfattning som inkluderar samma trifekta: tillgångar, skulder och eget kapital . Balansräkn
 • företags kommunikation: Så här skriver du ut anteckningar i PowerPoint 2007

  Så här skriver du ut anteckningar i PowerPoint 2007

  PowerPoint 2007 har en funktion som låter dig och alla i ditt företag som kan granska presentationen, lägga in anteckningar i bilder för framtida referens. Som standard reserveras ett mellanslag under varje diabild för anteckningar. Anteckningarna är för intern granskning och visas inte med bilderna när de lämnar en presentation. Du kan
 • företags kommunikation: Hur byter du YouTube till ett annat land

  Hur byter du YouTube till ett annat land

  Google erbjuder sin YouTube-tjänst i många län och catering till inhemska tittare. Du kan när som helst byta till dessa alternativa landspecifika versioner för att visa utländska samlingar och hitta videor på andra språk. Observera att även om YouTube erbjuder många landsspecifika versioner av tjänsten, ingår inte alla länder. Gör omkoppl
 • företags kommunikation: Teorier om kommunikation i organisationer

  Teorier om kommunikation i organisationer

  Helst följer kommunikationsstrukturen inom ditt lilla företag regler och riktlinjer - vägar som du eller dina anställda ställer in. Om du väljer dessa kommunikationsvägar medvetet hjälper du dig att bestämma företagets kultur. Om du tillåter kommunikationssystemen att utvecklas slumpmässigt, kanske du hamnar i en mindre än effektiv stil. När du väl
 • företags kommunikation: Vilka övervakningseffekter har e-business på chefer?

  Vilka övervakningseffekter har e-business på chefer?

  Modern teknik har förändrat hur vi gör affärer. E-företag har uppstått som svar på globaliseringen genom tekniska framsteg. Som sådan ger vissa företag upp sina leasingavtal för att bedriva verksamhet via Internet. Följaktligen har dessa förändringar påverkat förhållandet mellan chefer och anställda. Fungera Att han
 • företags kommunikation: Hur man lägger fram ett bud för en golvtjänst

  Hur man lägger fram ett bud för en golvtjänst

  Att övertyga ett företag eller en konsument om att ditt företag har kompetens, kvalifikationer och kunskap för att tillhandahålla en golvtjänst är bara det första steget i jobbet. Om tjänsten innebär installation, refinishing, underhåll eller rengöring av golven, ger ett bud en möjlighet att ge ett gynnsamt första intryck. Det sätt du
 • företags kommunikation: Vad är målet för ett personalmöte?

  Vad är målet för ett personalmöte?

  Personalen möten kan användas för en rad olika administrativa ändamål, från att utbyta information till att göra företagsövergripande meddelanden och genomföra gruppbyggnadsövningar. För att vara effektiva bör personalmötena ha en detaljerad dagordning, en tidsgräns och en utsedd moderator. För bästa res