Vad är en frivillig anställd i Iowa?

Även om det finns vissa regler och bestämmelser om federal anställningsrätt kan statliga anställningslagar variera med avseende på sådana fördelar, juridiska definitioner av anställningsstatus och regler som reglerar luncher och raster. I Iowa klassificeras "nonxempt" anställda annorlunda än i andra stater, eftersom Iowa har en egen uppsättning anställningslagar som styr vad en anställd är och vilka rättigheter den anställde har rätt till.

Definiera undantag

Grunden för lagligt definierande av en icke-undantagen anställd ligger under den federala avdelningen för arbetskraftens rättvisa arbetsstandarder och Iowas lag- och timmeavdelningslagar. Enligt Liz Overton på Iowa-baserade advokatbyrån Sullivan & Wards Iowa Law Blog, i Iowa är en icke-exakt anställd en person som har rätt till övertidslön. En befriad anställd å andra sidan behöver inte övertidslön. En icke-anställd anställd är en som inte har en traditionell "lön" och kan vara anställd eller arbeta under deltid. Undantagna anställda inkluderar de som arbetar ledande och administrativa jobb, säger Sullivan & Ward. Beroende på omständigheterna har ingen anställda rätt till vissa rättigheter i Iowa.

Betala

I Iowa består en heltidsarbetsvecka av 40 arbetstimmar. Ingenxempt anställda som arbetar över 40 timmar per vecka "måste betalas minst en och en halv gånger sin vanliga lön" enligt HR-compliance webbplats Agent 77. Liksom undantagna anställda har icke-befriade anställda i Iowa rätt till en tvåveckorsbetalning och betalning "måste göras senast 12 dagar efter det att denna [betalningsperiod] har löpt ut", anger Agent 77.

Röstning

I Iowa sysselsättningslagen ingår att styra hur mycket tid anställda har rätt till för omröstning. Både icke-undantagna och befriade anställda i staten har rätt till tre på varandra följande timmar för omröstning vid allmänna val. Enligt Agent 77, om anställda "inte har tre timmars icke-arbetstid när omröstningar är öppna, måste de ges ytterligare tid för att rösta, förutsatt att en begäran har gjorts före valdagen." Arbetsgivare har rätt att ange vilka timmar de föredrar sina anställda att använda för att rösta. Frist för omröstning kan inte dras av från en engångsarbetares löner.

Breaks

Till skillnad från vissa stater finns det ingen lag i Iowa som kräver att en arbetsgivare ger vuxna anställda en lunchpaus. Detta gäller både icke-undantagna och befriade anställda, även om minderåriga under 16 år har rätt till 30-minuters paus varje fem arbetstid. Dessutom är arbetsgivare juridiskt skyldiga att tillåta arbetstagare regelbundna badrumsbrott.

Rekommenderas
 • finanser: Hur man skyddar filer i programvara

  Hur man skyddar filer i programvara

  Även om tidigare versioner av Microsoft Windows-operativsystemet tillåter användare att lösenordsskydda sina filer genom komprimerade mappar har den här funktionen tagits bort i Windows 7. Det enda sättet att lösenord skydda filer i Windows 7 är att använda speciell programvara. Som företagsägare är det mycket användbart att kunna skydda filerna på din dator eftersom de kan innehålla känslig kundinformation. För att förhin
 • finanser: Skattekreditprogram

  Skattekreditprogram

  Benjamin Franklin noterade att inget i världen är säkert men död och skatter; och medan det finns lite för att förhindra döden i slutet, bidrar skattekrediterna till att minska viss visshet om att betala skatt helt. Majoriteten av skattekrediter uppträder på statsnivå, eftersom varje stat har kontroll över att ge sina invånare skatteskatt för olika situationer. Amerikanska
 • finanser: Vad är vinstutjämning?

  Vad är vinstutjämning?

  Vinodrosion kan smyga på dig utan någon större förändring i din verksamhet, vilket äventyrar dina framtida planer - eller till och med din förmåga att hålla dina dörrar öppna. Termen är en informell affärssats som hänvisar till minskande vinst som uppstår inte bara på grund av minskad försäljning, utan på grund av ökade kostnader eller en kombination av ökade kostnader och minskad försäljning. Vinster mot intäkter
 • finanser: Vad är vinstmotivation?

  Vad är vinstmotivation?

  Organisationer kan kategoriseras som antingen företag eller ideella organisationer. Företagen är organisationer som är inrättade för att tjäna vinst genom att driva kommersiella företag. Däremot bildas ideella organisationer och drivs för att uppnå ett mål eller mål som inte är relaterade till att tjäna vinst. Även om båda
 • finanser: När behöver inte löneskatt inte hållas kvar?

  När behöver inte löneskatt inte hållas kvar?

  Även om det mesta av den inkomst du betalar dina anställda är beskattningsbar, är vissa typer av anställda befriade från lönebeskattningsavgifter. Internal Revenue Service pålägger två olika skatter på en anställds inkomster, en som arbetsgivaren måste betala och en på arbetsgivaren. Om du anlitar en särskild anställd och är osäker på om arbetstagarens löner är undantagna från löneskatter, hänvisas till cirkulär E eller publikation 15 på IRS-webbplatsen. Löneskatter IRS kräver a
 • finanser: Hur man hittar en nettovinstmarginal med en ekvation

  Hur man hittar en nettovinstmarginal med en ekvation

  En småföretagare behöver förstå hur man definierar vinst av flera skäl. Det viktigaste är att förstå sitt eget företags ekonomiska hälsa. Utöver det måste företagare beräkna nettovinsttal när de pratar med partner eller finansiärer eller när beslut fattas om att expandera. Förstå de villkor som används för att hitta nettoresultatet är det första steget i beräkningen av nettoresultatet för ett företag. Definiera villkor Flera u
 • finanser: Styrkor och svagheter i ren konkurrens inom ekonomi

  Styrkor och svagheter i ren konkurrens inom ekonomi

  En solid förståelse för ekonomi och finans kan ge småföretagare ett sätt att hantera sina företag. Konkurrens mellan olika företag är ett viktigt ämne inom ekonomi som också är av yttersta vikt för småföretag. Ren konkurrens är en ekonomisk teori som försöker beskriva hur vissa konkurrensutsatta marknader fungerar. Vad är ren konku
 • finanser: Hur man läser bokslut i tusentals

  Hur man läser bokslut i tusentals

  En årsredovisning hjälper en affärsägare att förstå företagets hälsa och bestämma områden av tillväxt eller eventuell minskning. En fullständig årsredovisning består av kassaflödesanalys, balansräkning och resultaträkning. Bokslutet följer samma format oavsett företagets storlek. Vad som kan skilja sig på är om den finansiella rapporten registrerar siffror i miljoner eller tusentals eller använder faktiska siffror. En rapport som runda
 • finanser: Förberedelse av försäljningsintäkter av resultaträkningar

  Förberedelse av försäljningsintäkter av resultaträkningar

  Resultaträkningen är en tydlig återspegling av bolagets intäktsgenererande verksamhet under en viss tidsperiod. Detta uttalande illustrerar intäkterna från företaget efter att alla kostnader för den perioden har betalats. Det hänvisas vanligtvis av långivare, investerare och andra med ett intresseintresse i företaget som ett sätt att verifiera att bolaget är lönsamt. Intäkter ell