Vad är en frivillig anställd i Iowa?

Även om det finns vissa regler och bestämmelser om federal anställningsrätt kan statliga anställningslagar variera med avseende på sådana fördelar, juridiska definitioner av anställningsstatus och regler som reglerar luncher och raster. I Iowa klassificeras "nonxempt" anställda annorlunda än i andra stater, eftersom Iowa har en egen uppsättning anställningslagar som styr vad en anställd är och vilka rättigheter den anställde har rätt till.

Definiera undantag

Grunden för lagligt definierande av en icke-undantagen anställd ligger under den federala avdelningen för arbetskraftens rättvisa arbetsstandarder och Iowas lag- och timmeavdelningslagar. Enligt Liz Overton på Iowa-baserade advokatbyrån Sullivan & Wards Iowa Law Blog, i Iowa är en icke-exakt anställd en person som har rätt till övertidslön. En befriad anställd å andra sidan behöver inte övertidslön. En icke-anställd anställd är en som inte har en traditionell "lön" och kan vara anställd eller arbeta under deltid. Undantagna anställda inkluderar de som arbetar ledande och administrativa jobb, säger Sullivan & Ward. Beroende på omständigheterna har ingen anställda rätt till vissa rättigheter i Iowa.

Betala

I Iowa består en heltidsarbetsvecka av 40 arbetstimmar. Ingenxempt anställda som arbetar över 40 timmar per vecka "måste betalas minst en och en halv gånger sin vanliga lön" enligt HR-compliance webbplats Agent 77. Liksom undantagna anställda har icke-befriade anställda i Iowa rätt till en tvåveckorsbetalning och betalning "måste göras senast 12 dagar efter det att denna [betalningsperiod] har löpt ut", anger Agent 77.

Röstning

I Iowa sysselsättningslagen ingår att styra hur mycket tid anställda har rätt till för omröstning. Både icke-undantagna och befriade anställda i staten har rätt till tre på varandra följande timmar för omröstning vid allmänna val. Enligt Agent 77, om anställda "inte har tre timmars icke-arbetstid när omröstningar är öppna, måste de ges ytterligare tid för att rösta, förutsatt att en begäran har gjorts före valdagen." Arbetsgivare har rätt att ange vilka timmar de föredrar sina anställda att använda för att rösta. Frist för omröstning kan inte dras av från en engångsarbetares löner.

Breaks

Till skillnad från vissa stater finns det ingen lag i Iowa som kräver att en arbetsgivare ger vuxna anställda en lunchpaus. Detta gäller både icke-undantagna och befriade anställda, även om minderåriga under 16 år har rätt till 30-minuters paus varje fem arbetstid. Dessutom är arbetsgivare juridiskt skyldiga att tillåta arbetstagare regelbundna badrumsbrott.

Rekommenderas
 • affärsmodeller: Hur man flyttar från en enda innehav till en S-Corp

  Hur man flyttar från en enda innehav till en S-Corp

  När ditt företag expanderar kan du konstatera att det har odlat upp företagets företagsstruktur. Många företag börjar som enmansföretag eftersom de är det snabbaste och billigaste sättet att starta ett företag. En ensam innehavare har flera stora nackdelar. Det kan bara ha en ägare, så du kan inte expandera ditt företag med nya investerare, och du är personligen ansvarig för företagets fordringsägare - en risk som växer när du växer. Omvandling till ett
 • affärsmodeller: Strategisk planering för ideella organisationer

  Strategisk planering för ideella organisationer

  Strategisk planering är en process där en organisation bestämmer vad den vill uppnå i framtiden, vilka åtgärder måste vidtas för att uppnå dessa mål och vilka resurser organisationen behöver för att uppnå sina mål, inklusive människor, kapital och faciliteter. Planeringsprocessen är lika fördelaktig för företag som är verksamma för att göra vinst- och ideella organisationer. Skillnader med vinst
 • affärsmodeller: För & nackdelar med Employee Service Awards

  För & nackdelar med Employee Service Awards

  Som småföretagare vet du hur viktigt det är att känna igen och belöna dina mest värdefulla arbetare. Till dina kunder är dina anställda verksamheten och glada anställda bidrar till att skapa glada och nöjda kunder. Tjänsteutmärkelser och andra erkännandeprogram kan vara värdefulla, men det är viktigt att trampa försiktigt. Lojalitetsgene
 • affärsmodeller: Skatteeffekterna av ett begränsat partnerskap

  Skatteeffekterna av ett begränsat partnerskap

  Ett aktiebolag fungerar som ett generellt partnerskap. I en LP-verksamhet finns det två eller flera partners där minst en anses vara en allmän partner och en annan är en begränsad partner som är en passiv investerare och inte aktivt involverad i verksamheten. En LP-verksamhet beskattas också som ett partnerskap med passeringsbeskattningsmetoden. Rolle
 • affärsmodeller: Vad är de tre vanligaste typerna av organisationsstruktur?

  Vad är de tre vanligaste typerna av organisationsstruktur?

  Företagen använder oftast tre vanliga typer av organisationsstruktur. Men den typ av organisationsstruktur de väljer bygger ofta på deras mål, rapporteringsprioriteringar och huvudstrategier för överordnad ledning. Små företag börjar vanligen med platta organisationsstrukturer, där arbetstagare med olika bakgrund delar affärsbeslutsansvar. Småföretag
 • affärsmodeller: Tall och platt organisationsstruktur

  Tall och platt organisationsstruktur

  Företagen måste organisera sina anställda och arbetstillfällen i en viss struktur. De flesta företagsstrukturer beskrivs av en serie lådor och linjer. Lådorna representerar anställda och deras jobbtitel. Horisontella linjer ansluter anställda med liknande rang. De lodräta linjerna ansluter däremot medarbetare i olika led. Till exem
 • affärsmodeller: Hur man organiserar e-post på en IPad

  Hur man organiserar e-post på en IPad

  Med sitt eget e-postprogram möjliggör Apple flera anpassningsalternativ för att göra det möjligt för användarna att skapa ett personligt organisationssystem. På en iPad har du inte tillgång till alla de organisatoriska alternativ som finns på en Mac-dator. Regelfunktionen är till exempel inte tillgänglig för närvarande på någon mobil enhet. Genom att veta
 • affärsmodeller: Kvalitet och organisationsstruktur

  Kvalitet och organisationsstruktur

  Kvalitetssäkringsprinciper kräver en organisationsstruktur som knyter ansvaret för kvalitet direkt till företagets ledningsnivå. Stora organisationer uppfyller detta krav genom att utse en kvalitetssäkringschef som rapporterar till verkställande direktören. Organisationsstrukturen måste också ge QA-chefen direkta organisationsvägar till varje avdelning. Småföreta
 • affärsmodeller: Organisatorisk hybridstruktur

  Organisatorisk hybridstruktur

  Att bygga ett företag börjar med en bra ritning. Renowned arkitekt Frank Lloyd Wright trodde "Form följer funktion." Sådan är fallet för organisationsstrukturer. Den form du ger ditt företag borde rotera runt för att säkerställa att företaget kan utföra alla sina funktioner och smaker så fullständigt och effektivt som möjligt. Med tiden har