Vad är en strategisk affärsplan?

Affärsplanering är nödvändig för företagens tillväxt och framgång. Affärsplaner ger företag med verktyg för att spåra tillväxt, upprätta en budget och förbereda sig för oförutsedda förändringar på marknaden. En strategisk plan innehåller många element som ett företag kan använda för att locka finansiering och hantera företagets mål. För att optimera strategisk affärsplanering måste företagen tydligt definiera företagsmål och genomföra omfattande forskning för att korrekt förstå industrins utvecklingstendenser.

Definition

En strategisk affärsplan är ett skriftligt dokument som parar målen för ett företag med marknadens behov. Även om en strategisk affärsplan innehåller liknande delar av en traditionell plan, tar en strategisk plan ett steg längre genom att inte bara definiera företagsmål utan utnyttja dessa mål för att dra nytta av tillgängliga affärsmöjligheter. Detta uppnås genom att noggrant analysera en viss affärsindustri och vara ärlig om företagets styrka och svaghet för att möta industrins behov.

Betydelse

En strategisk affärsplan är nödvändig för att optimera marknadsundersökningen och uppnå optimal marknadsandel för ditt företag. Planen låter företagen fokusera på en viss nisch på marknaden, vilket gör försäljningen, reklam och kundhantering effektivare. Planen låter ett företag veta så mycket som möjligt om kundernas behov och luckor på marknaden som behöver fyllas. En strategisk affärsplan hjälper ett företag att tillhandahålla bättre och mer målinriktade tjänster till sina kunder.

egenskaper

En strategisk affärsplan omfattar omfattande marknadsundersökning, branschtrender och konkurrentanalyser. En strategisk plan kommer att innehålla komponenter i en traditionell plan, till exempel en sammanfattning, marknadsanalys och bokslut, men en strategisk plan kommer att vara mer specifik om hur företaget ska gå till att uppnå företagets mål. Exempelvis kommer en strategisk affärsplan att försöka identifiera en målmarknad, begränsa den till en hanterbar storlek och upprätta en strategi för att förvärva dessa kunder.

fördelar

Att skriva en strategisk affärsplan har många fördelar. Planen kan fungera som en översikt för framgångsrik slutförande av milstolpar. Bolagets ägare har en bättre position att inte bara förstå sin verksamhet utan bli experter inom sina branscher. En strategisk plan hjälper cheferna att förstå den riktning som deras företag är på väg genom att granska tidigare framsteg och göra förändringar för att förbättra och växa. Planen är ett organisatoriskt verktyg som hjälper till att hålla ett företag på rätt spår för att möta tillväxt och finansiella mål.

missuppfattningar

Många småföretagare anser att strategiska affärsplaner är för stora företag och stora företag. Enligt Small Business Administration kan en strategisk affärsplan gynna företag av alla storlekar och kan vara en stor fördel för småföretag. Småföretag kan använda dokumentet för att utveckla de strategier som krävs för att locka till och behålla kunderna som den behöver för att lyckas.

Rekommenderas
 • företags kommunikation: Vad är de positiva och negativa inverkan på organisationssäkerhet?

  Vad är de positiva och negativa inverkan på organisationssäkerhet?

  Allt ditt hårda arbete kan hotas av interna och externa styrkor som inte har någon att göra med affärsförhållandena. Olyckor, bedrägeri, stöld, väderkris och andra säkerhets- och säkerhetsproblem kan stänga av dig innan du har möjlighet att svara. Att förstå kostnader och fördelar med att ta itu med säkerhets- och säkerhetsfrågor hos ditt företag hjälper dig att vidta proaktiva åtgärder för att skydda allt som du har arbetat för att uppnå. Förbättrad datasäkerhet
 • företags kommunikation: De viktigaste etiska frågorna mot den allmänna affärsgemenskapen

  De viktigaste etiska frågorna mot den allmänna affärsgemenskapen

  Olika branscher i USA står inför många av samma etiska dilemman. Dessa etiska frågor täcker en rad frågor som anställdas löner och motverkar trakasserier på arbetsplatsen. Företag som väljer att konfrontera dessa etiska dilemman kan tjäna beröm eller konsumenter av konsumenter beroende på de politik som dessa företag antar. Tips Ett skif
 • företags kommunikation: Finns det olika balansräkningar för olika företagstyper?

  Finns det olika balansräkningar för olika företagstyper?

  Det finns inga olika balansräkningar för olika affärstyper. Redovisningsnämnden - den privata sektorn som fastställer allmänt accepterade redovisningsprinciper - ger god latitud med avseende på balansräkningskomponenter, men kräver att företagen offentliggör en sammanfattande finansiell datasammanfattning som inkluderar samma trifekta: tillgångar, skulder och eget kapital . Balansräkn
 • företags kommunikation: Så här skriver du ut anteckningar i PowerPoint 2007

  Så här skriver du ut anteckningar i PowerPoint 2007

  PowerPoint 2007 har en funktion som låter dig och alla i ditt företag som kan granska presentationen, lägga in anteckningar i bilder för framtida referens. Som standard reserveras ett mellanslag under varje diabild för anteckningar. Anteckningarna är för intern granskning och visas inte med bilderna när de lämnar en presentation. Du kan
 • företags kommunikation: Hur byter du YouTube till ett annat land

  Hur byter du YouTube till ett annat land

  Google erbjuder sin YouTube-tjänst i många län och catering till inhemska tittare. Du kan när som helst byta till dessa alternativa landspecifika versioner för att visa utländska samlingar och hitta videor på andra språk. Observera att även om YouTube erbjuder många landsspecifika versioner av tjänsten, ingår inte alla länder. Gör omkoppl
 • företags kommunikation: Teorier om kommunikation i organisationer

  Teorier om kommunikation i organisationer

  Helst följer kommunikationsstrukturen inom ditt lilla företag regler och riktlinjer - vägar som du eller dina anställda ställer in. Om du väljer dessa kommunikationsvägar medvetet hjälper du dig att bestämma företagets kultur. Om du tillåter kommunikationssystemen att utvecklas slumpmässigt, kanske du hamnar i en mindre än effektiv stil. När du väl
 • företags kommunikation: Vilka övervakningseffekter har e-business på chefer?

  Vilka övervakningseffekter har e-business på chefer?

  Modern teknik har förändrat hur vi gör affärer. E-företag har uppstått som svar på globaliseringen genom tekniska framsteg. Som sådan ger vissa företag upp sina leasingavtal för att bedriva verksamhet via Internet. Följaktligen har dessa förändringar påverkat förhållandet mellan chefer och anställda. Fungera Att han
 • företags kommunikation: Hur man lägger fram ett bud för en golvtjänst

  Hur man lägger fram ett bud för en golvtjänst

  Att övertyga ett företag eller en konsument om att ditt företag har kompetens, kvalifikationer och kunskap för att tillhandahålla en golvtjänst är bara det första steget i jobbet. Om tjänsten innebär installation, refinishing, underhåll eller rengöring av golven, ger ett bud en möjlighet att ge ett gynnsamt första intryck. Det sätt du
 • företags kommunikation: Vad är målet för ett personalmöte?

  Vad är målet för ett personalmöte?

  Personalen möten kan användas för en rad olika administrativa ändamål, från att utbyta information till att göra företagsövergripande meddelanden och genomföra gruppbyggnadsövningar. För att vara effektiva bör personalmötena ha en detaljerad dagordning, en tidsgräns och en utsedd moderator. För bästa res